Hvad søger du?

Hvad betyder det, at min pendleraftale afløses af automatisk pendlerrabat?

Pendleraftalen er i dag afløst af en pendlerrabat, der udløses automatisk 

Storebælt vil gøre det enklere at pendle mellem hjem og arbejde. Den 1. maj 2023 kan du få automatisk pendlerrabat på Storebæltsbroen. Samtidig ophører Storebælt Pendleraftale for private kunder, og din nuværende pendlerperiode kan kun fornyes til og med 30. april 2023. 

 

Den automatiske pendlerrabat kort fortalt

Hvis du pendler over broen mellem hjem og arbejde, så får du helt automatisk pendlerrabat, når du betaler med bizz eller nummerplade.

Du betaler normalpris med bizz eller nummerplade for de første 14 ture hver kalendermåned. Derefter betaler du 0 kr. pr. tur. Hvis du kører mere end 50 ture i en kalendermåned, så betaler du igen normalpris med bizz eller nummerplade for ture over 50 ture.

Fordele med den automatiske pendlerrabat

Storebælt ønsker at gøre det enkelt at bo på den ene side af broen og arbejde på den anden

Med den automatiske pendlerrabat skal du ikke tilmelde dig, og der er ingen forudbetaling. Du skal derfor ikke kende dit kørselsbehov på forhånd, og du skal ikke bruge tid på administration. Du får rabatten helt automatisk. Du kommer ikke til at betale for flere ture, end du kører, hvis du for eksempel bliver syg eller der sker ændringer i din arbejdsrytme. 

Du kan frit skifte mellem to biler i en kalendermåned, hvis du kører med bizz og stadig få den automatiske pendlerrabat. Det er nemt for jer, hvis I har to biler i husstanden, eller du har en lånebil, mens bilen er på værksted. 

Som noget nyt kan du også få pendlerabat på en nummerpladebetaling. Det er nemt, hvis du altid kører i samme bil. 

Tre vigtige ændringer

Er du vant til at have en pendleraftale på Storebælt, så er der især tre vigtige ændringer, du skal være opmærksom på:

  • Der er ingen forudbetaling, og du skal ikke tilmelde dig. Alt sker automatisk.
  • Rabatten beregnes ud fra din kørsel i en kalendermåned. Du skal derfor ikke længere selv vælge din periodes længde, og perioder kan ikke gå på tværs af kalendermåneder. 
  • Du kan vælge mellem bizz eller nummerpladebetaling. Vil du frit kunne skifte mellem to biler, vælg da at køre med bizz.

Hvad sker der med prisen?

På siden her kan du beregne, hvad den automatiske pendlerrabat kommer til at betyde for din økonomi. I beregneren kan du se både, hvad du kommer til at betale pr. tur, og hvad udgiften bliver efter skat med det særlige brofradrag. 

Den automatiske pendlerrabat vil betyde, at flere bilister vil opnå pendlerrabat end tidligere. Pendlere, der har kunnet planlægge deres kørsel og har brugt deres Storebælt Pendleraftale fuldt ud kan opleve en mindre forøgelse af prisen pr. kalendermåned. Pendlere, der ikke kan planlægge deres kørsel på forhånd, eller som kører aften, weekend og helligdage kan opleve et mindre fald i prisen.

Et eksempel

Prisen for netop dig, afhænger af hvor ofte du kører over broen på en kalendermåned. Er du pendler og kører over broen f.eks. 22 arbejdsdage om måneden, så vil du skulle betale 2688 kr. før skattefradrag om måneden. Det giver en pris på 61 kr. pr. tur over broen før skattefradrag og for din økonomi betyder det 28 kr. pr. tur efter skattefradrag. 

Er du berettiget til weekend- eller aftenrabat for de ture, du betaler mere end 0 kroner for, så får du også den rabat automatisk. 

Du kan stadig få det særlige skattefradrag, hvis du kører som pendler over Storebæltsbroen. 

Nedenfor kan du se eksempler på tre situationer og hvad det betyder for dem, at Storebælt Pendleraftale afløses af den automatiske pendlerrabat. 

Nuværende pendlere - spørgsmål og svar

Hvad betyder det, at jeg kan bruge to biler?

Kører du med bizz, så kan du skifte mellem to biler i samme køretøjsklasse i en kalendermåned. Det er ture med de første to biler, du kører over med i en kalendermåned, der tæller med i beregning af pendlerrabat. 

Kører du både motorcykel og almindelig personbil og vil du have rabatten på tværs af de to typer køretøjer, så skal du kontakte Storebælts kundeservice

Hvorfor ændrer I på, hvordan man får pendlerrabat?

Storebælt vil gerne gøre det enkelt at være pendler over Storebæltsbroen så man nemt kan bo på den ene side af broen og arbejde på den anden. Storebælt har indsamlet feedback fra nuværende pendlere i arbejdet med at udforme den automatiske pendlerrabat og har blandt andet taget højde for et udbredt ønske om mere fleksibilitet, så man ikke skal forudbetale og ikke skal kende sit kørselsbehov på forhånd. Storebælt har i feedbacken fra kunderne også set et ønske om at kunne skifte bil, og det er nu muligt frit at skifte mellem to personbiler.

Forventningen er, at flere bilister vil opnå pendlerrabat efter 1. maj 2023, og at den automatiske rabat betyder, at der gives 3,2 mio. kroner mere årligt samlet set til pendlere over Storebæltsbroen. 

Hvad hvis jeg arbejder mere end 25 dage om måneden?

Har du flere end 25 arbejdsdage om måneden og dermed mere end 50 ture på en kalendermåned, så kontakt Storebælts kundeservice. 

Kan jeg bruge motorcykel eller en lille bil?

Ja, du kan opnå pendlerrabat for motorcykel eller lille bil efter samme princip med 14 ture til normalpris og 0 kr. for mellem 14 og 50 ture. Ønsker du at bruge både en motorcykel/lille bil og en almindelig personbil får du ikke automatisk rabat på tværs af de forskellige typer af køretøjer. Du kan i stedet vælge at betale prisen for en almindelig personbil, uanset om du kører i din personbil eller med din motorcykel/lille bil og dermed tæller alle din ture med.

Kan jeg skifte mellem flere end 2 køretøjer på en kalendermåned og få pendlerrabat?

Hvis du bruger bizz, kan du frit skifte mellem to biler på en kalendermåned. Flytter du bizzen over i en tredje bil, så betaler du almindelig rabatpris for de ture, du kører med den. Men du kan godt benytte to andre biler i den efterfølgende kalendermåned. 

Hvordan gør jeg i ferier?

Da der hverken er tilmelding eller forudbetaling, så skal du ikke gøre noget, hvis du holder ferie eller af andre årsager ikke kører over broen i en periode. Du skal dog være opmærksom på, at pendlerrabatten beregnes ud fra hele kalendermåneder. Holder du derfor ferie på tværs af to måneder, så er grænsen for, hvornår du får pendlerrabat i en kalendermåned stadig ved mere end 14 ture på en kalendermåned. 

Var denne artikel en hjælp?

Det er vi kede af, men tak for din feedback. Hvis du har et øjeblik vil vi gerne vide, hvad vi kan gøre bedre.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk