Hvad søger du?

Privatlivspolitik - Brobizz A/S

Denne privatlivspolitik vedrører din brug af hjemmesiden www.brobizz.com, Brobizz A/S’ produkter og tjenester samt Brobizz appen.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Brobizz A/S behandler personoplysninger i forbindelse med Kunders og andre fysiske personers anvendelse af Brobizz’ Produkter (Bizz-sendere og/eller Nummerpladebetaling), brug af Brobizz’ digitale platforme, herunder hjemmesider og app, tilmelding og udsendelse af direkte markedsføring, udsendelse af servicebeskeder, spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser, Brobizz optagelse af telefonopkald, førelse af spærreliste og konkurrencedeltagelse.

Udtrykket ”Bizz-sender” er i denne Privatlivspolitik en fælles betegnelse for samtlige typer af fysiske sendere, der kan anvendes til elektronisk betalingsopkrævning og som indgår i Brobizz’ Produktportfølje.

Oversigten over, hvilke operatører og samarbejdspartner, hvortil Brobizz’ Produkter kan anvendes findes på Brobizz.com.

Se også vores cookiepolitik

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af Kundens personoplysninger, er:

Brobizz A/S
CVR-nummer: 31 85 48 22

Adresse:
Vester Søgade 10
1601 København V
e-mail: persondata@brobizz.com​

(Herefter kaldet "Brobizz")

 

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Kundeaftale med Brobizz om betalingsopkrævning ved brug af Brobizz’ Produkter

Kategorier af personoplysninger

Brobizz kan behandle følgende almindelige personoplysninger om Kunden, når Kunden indgår en Kundeaftale om betalingsopkrævning ved anvendelsen af Brobizz’ Produkter:

Kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail og telefonnummer), registreringsnummeret på det køretøj der er tilknyttet Nummerpladebetaling, evt. motorkøretøjstype, vægt og miljøklasse på køretøjet, identifikationsnummer på Produktet, antal af Produkter pr. Kunde betalingskortoplysninger, evt. bank og kontonummer samt oplysninger om kørselstransaktioner ved anvendelse af Produktet herunder lokationsdata (kørselstidspunkter og kørselslokation).

Afhængig af, hvilke operatører eller samarbejdspartnere Kunden anvender Bizz-senderen hos, behandles registreringsnummeret på det køretøj som Kunden påtænker skal anvende Bizz-senderen regelmæssigt. Listen over gældende operatører og samarbejdspartnere, hvor oplysningen om registreringsnummeret, der skal tilknyttes Bizz-senderen er påkrævet, findes her.

Ved Kundens brug af Nummerpladebetaling, modtager Brobizz ikke billedmateriale af Kundens nummerplade fra operatøren eller samarbejdspartneren, men udelukkende oplysningen om, at Nummerpladebetaling har været anvendt.

Brobizz behandler desuden oplysningen om, om en Brobizz Kunde har et Kundeforhold hos en operatør og/eller samarbejdspartner.

For Brobizz’ erhvervskunder, behandles desuden virksomhedsnavn, CVR-nr. og kontaktoplysninger på en kontaktperson.

Formål

Brobizz behandler Kunders personoplysninger til det overordnede formål at kunne administrere og vedligeholde Kundeaftalen med Kunden til brug for betalingsopkrævningen for kørselspassager og overfarter hos operatører og samarbejdspartnere og for at levere de aftalte Produkter til brug for betalingsopkrævningen.  Oplysningerne til brug herfor er indsamlet direkte hos Kunden og en oplysning om at Produktet er blevet anvendt til kørselspassager og overfarter hos operatører og samarbejdspartnere modtages fra den pågældende operatør eller samarbejdspartner.

Kontaktoplysninger, identifikationsnummeret på Produktet og de personoplysninger der måtte fremgå af en henvendelsen fra Kunden, behandles endvidere med det formål at besvare og administrere Kunders henvendelser til Brobizz’ Kundeservice funktion. Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos Kunden.

Angiver Kunden et ønske om at blive kontaktet af Brobizz’ salgsfunktion f.eks. via. en online kontaktformular, behandles personoplysningerne dette formål. Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos Kunden.

Hvor Brobizz behandler en oplysning om, om en Brobizz Kunde har et Kundeforhold hos en operatør eller samarbejdspartner, sker behandlingen med det formål at bistå i opfyldelsen af f.eks. en lokalaftale eller anden aftale, som er indgået direkte mellem Kunden og operatøren eller samarbejdspartneren f.eks. ift. bistand til indgåelse og administration af en rabataftale hos operatøren eller samarbejdspartneren. Personoplysningerne til brug for administrationen og bistanden hertil er indsamlet direkte fra Kunden eller den pågældende operatør eller samarbejdspartner.

Hvor det er påkrævet fra operatøren eller samarbejdspartneren, kan Kundens personoplysninger, såsom registreringsnummeret på køretøjet, der er tilknyttet Bizz-senderen, videregives til operatøren eller samarbejdspartneren med det formål at Kunden opkræves korrekt i medfør af Kundens Aftale med enten Brobizz, en operatør eller samarbejdspartner. Dette kan f.eks. være i tilfældet af, at Bizz-senderen ikke kan aflæses.

Personoplysningerne, såsom lokationsdata anvendes til at udarbejde generelle analyser, statistikker og til kortlægning af brugsmønstre med henblik på at understøtte, forbedre og optimere driften ift. til betalingsopkrævningen og til brug for selve betalingsopkrævningen.

Hvor køretøjets registreringsnummer ikke er indsamlet direkte fra Kunden, men fra SKAT’s Motorregister, anvendes køretøjets registreringsnummer med det formål at administrere og sikre et korrekt og ajourført registreringsnummer på køretøjet, som er tilknyttet et Produkt.

Hvor Brobizz har en formodning om, at Kunders kontaktoplysninger ikke er ajourført, f.eks. hvis Brobizz har forsøgt at udsende fysisk eller elektronisk post og posten kommer retur til med besked om ugyldig adresse, kan Brobizz indsamle oplysninger fra andre kilder, såsom CVR, en operatør eller samarbejdspartner med det formål at administrere og sikre korrekt ajourføring af kontaktoplysningerne på Kunderne.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som Kunden er part i) og EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Brobizz’ legitime interesse er at administrere den elektroniske betalingsopkrævning ift. operatøren og samarbejdspartneren, at besvare Kunders henvendelser til Brobizz’ Kundeservice funktion, at understøtte og forbedre driften samt at sikre korrekte og ajourførte personoplysninger.

Opbevaring

Brobizz opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

Personoplysninger i relation til Kundens Kundeforhold opbevares så længe der eksisterer et Kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af Aftaleforholdet.

Modtagelser og besvarelse af henvendelser i Kundeservice opbevares i 6 måneder og, hvor disse vedrører bogføringspligtige oplysninger, opbevares disse i 5 år plus indeværende år.

Personoplysninger i forbindelse med et søgsmål opbevares så længe sagen er verserende og op til 10 år efter at søgsmålet er afsluttet.

Oplysninger om Kunders kørselstransaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

2.2 Brobizz digitale platforme (Brobizz’ hjemmesider og app)

Kategorier af personoplysninger

Brobizz kan behandle følgende almindelige personoplysninger om Kunden eller andre fysiske personer, når de anvender Brobizz’ digitale platforme:

Personoplysninger, som nævnt i afsnit 2.1, anvendte enheds IP-adresse, en oplysning om at Brobizz’ app er downloadet og om den er tillknyttet en Kundeaftale eller Produkt, indstillinger aktiveret i Brobizz’ app, typen af enhed der anvender Brobizz’ digitale platforme (f.eks. computer, tablet eller mobiltelefon) samt generel digitale adfærd indsamlet via cookies eller anden sporingsteknologi på Brobizz hjemmesider, i Brobizz’ app og på Brobizz’ sider på de sociale medier.

Formål

Brobizz behandler Kunders personoplysninger på de digitale platforme til nødvendige, statistiske, funktionelle og markedsføringsmæssige formål, herunder for at kunne optimere brugeroplevelsen på Brobizz’ digitale platforme f.eks. ved at give Kunden et overblik over Kunders kontoindstillingerne og andre tilgængelige services og features, for at vedligeholde Brobizz’ digitale platforme, for at målrette markedsføring, f.eks. i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve som nævnt i punkt 2.3 og for at optimere Brobizz’ Produkter. Dele af behandlingen er foretaget på baggrund af en cookieindsamling hos Brobizz selv eller via tredjepartcookies. Se nærmere herom i Brobizz’ Se cookiepolitik.

Brobizz kan til brug for målretningen af markedsføringen foretage sammenstilling af personoplysninger eller segmentering/profilering, med det formål at gøre indholdet af markedsføringen relevant for Kunden eller andre fysiske personer på Brobizz’ digitale platforme.

Såfremt Kunden eller en andre fysiske personer via Brobizz' app og/eller på indstillingerne på den enhed, der har downloadet app’en, har aktiveret og tilladt app’ens anvendelse af enhedens lokation og at der samtidig er afgivet et markedsføringssamtykke til at modtage direkte markedsføring fra Brobizz, kan disse oplysninger blive anvendt til at sende markedsføring baseret på lokationen, om f.eks. operatører og samarbejdspartnere i nærheden.

Kilderne som nærværende personoplysninger er indsamlet fra til ovenstående formål er Kunden eller Brobizz’ hjemmesider, Brobizz app og andre online kilder/hjemmesider, hvortil der er sat tredjepartcookies, se nærmere herom i Brobizz’ Se cookiepolitik.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Brobizz legitime interesse er at optimere og vedligeholde sine digitale platforme og Produkter samt at målrette markedsføring.  

Hvor oplysninger om lokation anvendes til udsendelse af direkte markedsføring, er retsgrundlaget for behandlingen EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Kunden kan til enhver tid trække samtykket til behandlingen tilbage.

Opbevaring

Brobizz opbevarer Kundernes personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Personoplysninger i relation til Kundens Kundeforhold og digitale adfærd i relation hertil, som ikke er baseret på en cookieindsamling, opbevares så længe der eksisterer et Kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af Aftaleforholdet med Kunden.

Personoplysninger indsamlet på baggrund af cookies slettes i henhold til Brobizz' cookiepolitik. Se cookiepolitik

2.3 Direkte markedsføring, såsom nyhedsmails

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med tilmelding og udsendelse af direkte markedsføring kan Brobizz behandle almindelige personoplysninger, som f.eks. kontaktoplysninger, Kundens digitale adfærd, som nævnt i punkt 2.2 og åbningsraten af nyhedsmails. Brobizz behandler endvidere en oplysning om, om en Brobizz Kunde har et Aftaleforhold hos en operatør eller samarbejdspartner.

Formål

Brobizz behandler Kunders personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen til at modtage direkte markedsføring, såsom modtagelsen af nyhedsmails eller push-beskeder, med det formål at kunne administrere Kundens samtykke og sende Kunden det ønskede markedsføringsmateriale. Endivdere behandler Brobizz en oplysning om Kundens åbningsrate af de udsendte nyhedsmails til statistiske formål, herunder for fremadrettet at gøre indholdet af nyhedsmailen mere relevant og målrettet samt for at kunne rydde op i samtykkedatabasen. Disse personoplysninger indsamles direkte fra Kunden og via den udsendte nyhedsmail til Kunden.

Kundens adresse, by og land, den digitale adfærd som nævnt i afsnit 2.2, der giver et indblik i interesse- og fokusområder, og oplysningen om, om en Kunde har et Kundeforhold hos en operatør eller samarbejdspartner kan anvendes til det formål at målrette selve indholdet af markedsføringen og kommunikationen til modtageren. Brobizz kan til brug herfor, foretage sammenstilling af personoplysninger eller segmentering/profilering. Personoplysningerne til brug for ovenstående formål er indhentet fra Kunden, via cookies eller fra en operatør eller samarbejdspartner.

Retsgrundlag                                                                                         

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Brobizz legitime interesse er at udsende relevant og målrettet markedsføring til modtageren.  

Opbevaring

Personoplysningerne opbevares så længe markedsføringssamtykket fortsat er gældende og indtil 2 år efter, at Kunden eller modtageren har trukket sit samtykke til at modtage markedsføringen tilbage eller hvis Kunden eller modtageren ikke har åbnet sine nyhedsmails over en længere periode.

2.4. Servicemeddelelser, spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med udsendelse af servicemeddelelse, spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser, behandler Brobizz almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer på Kunden. Herunder behandler Brobizz en oplysning om, hvilke indstillinger Kunden har aktiveret i Brobizz’ app.

Formål

Kundens kontaktoplysninger behandles med det formål at kontakte Kunden i forbindelse med spørgeundersøgelser, som er undersøgelser der har til formål at undersøge bestemte markedsforhold, tilfredshedsundersøgelser med det formål at optimere og understøtte driften med input fra Kundens besvarelse eller servicemeddelelser med det formål at give Kunden væsentlig information om Aftaleforholdet med Brobizz, en operatør eller samarbejdspartner, f.eks. en besked om at kontaktoplysninger skal opdateres.

Udsendelse af servicemeddelelser, spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser kan- i modsætning til markedsføring – ske uden samtykke fra modtageren.

Hvis Kunden har downloadet Brobizz’ app og på enheden har aktiveret modtagelse af f.eks. push-beskeder fra Brobizz, kan Brobizz anvende denne digitale kanal til formålet, udsendelsen. Ligeledes kan Brobizz anvende Kundens lokation, hvis denne funktion er aktiveret i Brobizz' app og/eller på indstillingerne på den enhed, der har downloadet app’en, med det formål at udsende relevante servicemeddelelser baseret på lokationen.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Brobizz legitime interesse er at kunne administrere og understøtte driften vedr. forholdet til Brobizz’ Kunder samt at kunne infomere Kunden om væsentlige forhold i relation til deres Kundeaftale.

Opbevaringsperioden

Personoplysninger i relation til servicemeddelelser opbevares, så længe der eksisterer et Kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af Aftaleforholdet. Spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser opbevares så længe det relevante område, der ønskes at blive undersøgt er igangværende.

2.5. Optagelse af telefonsamtaler

Kategorier af personoplysninger

Brobizz behandler almindelige personoplysninger om personen, der henvender sig telefonisk til Brobizz’ Kundeservice funktion, såsom navn, telefonnummer samt øvrige personoplysninger henvendelsen måtte vedrøre, hvis personen har samtykket til at Brobizz må optage telefonopkaldet.

Formål

Formålet med behandlingen er kvalitetssikring og til uddannelsesbrug.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Kunden kan til enhver tid trække samtykket til behandlingen tilbage.

Opbevaring

Op til 3 måneder fra tidspunktet for optagelsen af samtalen.

2.6 Førelse af liste for spærrede Bizz-sendere (spærreliste)

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med Brobizz førelse af spærrelisten, behandles almindelige personoplysninger som Bizz-senderens identifikationsnummer og evt. køretøjets registreringsnummer.

Formål

Datatilsynet har i medfør af Databeskyttelseslovens § 26, stk. 1, nr. 1, meddelt Brobizz tilladelse til at føre spærrelisten.

Førelsen af spærrelisten sker med det formål at undgå misbrug af Bizz-sendere eller et køretøjs registreringsnummer, hvis der sker misligholdelse fra Kundens side samt for at sikre mod misbrug udefra, hvis en Bizz-sender er bortkommet eller et køretøj er stjålet. Oplysningerne til brug herfor er indsamlet fra Kunden, fra en operatør eller samarbejdspartner eller anden tredjepart.

Brobizz registrerer en Bizz-sender og evt. et køretøjs registreringsnummer på spærrelisten i følgende tilfælde og orienterer herefter Kunden:

  • Når Bizz-senderen og evt. et køretøj meldes stjålet, eller hvis Bizz-senderen er tabt af Kunden, når Kundeforholdet er opsagt, og Bizz-senderen er søgt inddraget.
  • Ved betaling med betalingskort kan Bizz-senderen og evt. registreringsnummeret optages på spærrelisten, hvis der på tidspunktet for anvendelsen af Bizz-senderen og registreringsnummeret ikke er tilknyttet et gyldigt betalingskort.
  • Når Kundens betalingskort tilknyttet Bizz-senderen er udløbet.
  • Ved betaling via faktura kan Bizz-senderen og evt. registreringsnummeret optages på spærrelisten, når de aftalte betingelser for betaling ikke er overholdt.
  • Såfremt Kunden ikke reagerer, herunder for eksempel ved at opdatere et betalingskort eller et registreringsnummer, kan Brobizz A/S foretage registrering på spærrelisten.
  • Hvis Bizz-senderen løber tør for batteri.
  • Hvis Kunden har angivet forkerte, urigtige eller ikke ajourført personoplysninger til brug for betalingsopkrævningen.

Brobizz kan videregive oplysningerne om spærrelisten til ovenstående formål til operatører eller samarbejdspartnere, hvortil Bizz-senderen kan anvendes. F.eks. videregives oplysningerne til EasyGo-samarbejdet, der er en sammenslutning af operatører. Se mere herom på https://easygo.com/.  

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Brobizz legitime interesse er at føre spærrelisten for at sikre at Bizz-sendere ikke misbruges.

Opbevaring

Personoplysningerne på spærrelisten opbevares indtil nærværende forhold der førte til spærringen er genopettet eller indtil Bizz-senderen eller Kundeaftalen er lukket.

2.7. Konkurrencer

Kategorier af personoplysninger

Brobizz behandler konkurrencedeltageres almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og evt. markedsføringssamtykke i forbindelse med en konkurrencedeltagelse.

Formålet

Behandlingen sker med det formål at kunne kontakte vinderen af konkurrencen og i visse tilfælde til statistiske formål.

I visse tilfælde sker behandlingen også for at kunne sende markedsføring til konkurrencedeltageren, hvis konkurrencedeltageren har tilmeldt sig dette i forbindelse med konkurrencen.  Brobizz kan endvidere behandle personoplysningerne for at målrette markedsføringen.

Såfremt en eksisterende Kunde deltager i konkurrencen og angiver sine kontaktoplysninger, kan disse bruges til at sikre ajourføring og opdatering af Kundens kontaktoplysninger hos Brobizz.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvor Brobizz legtime interesse er at kontakte vinderen, foretage statistik, at udsende og målrette markedsføringen samt at sikre korrekt og ajourførte personoplysninger.

Opbevaringsperioden

Kontaktoplysninger afgivet af konkurrencedeltagere, der ikke har vundet, opbevares indtil konkurrencen er afsluttet og vinderen har modtaget sin præmie.

Vinderens kontaktoplysninger opbevares i 3 år, regnet fra præmiens modtagelse. Bogføringspligtige oplysninger i relation til vinderens præmieudlodning opbevares dog i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor præmien udloddes.

Kontaktoplysninger afgivet med henblik modtagelse af markedsføring opbevares så længe markedsføringssamtykket fortsat er gældende og indtil 2 år efter, at Kunden eller modtageren har trukket sit samtykke til at modtage markedsføringen tilbage eller hvis Kunden eller modtageren ikke har åbnet sine nyhedsmails over en længere periode.

For eksisterende Kunder, hvor kontaktoplysningerne opdateres, opbevares kontaktoplysningerne så længe der eksisterer et Kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af Aftaleforholdet med Kunden.

3. Modtagere af personoplysninger

Brobizz videregiver ikke Kundens personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en Aftale, som Brobizz har indgået med den enkelte Kunde, eller for at bistå til opfyldelse af en Aftale, som Kunden har indgået med en operatør eller samarbejdspartner. Dette kan f.eks. være videregivelse til:

  • Operatører og samarbejdspartnere for at sikre korrekt administrering, validering og ajourføring af personoplysninger til brug for betalingsopkrævningen og ift. spærrelisten som nævnt i afsnit 2.6.
  • Eksterne leverandører for at sikre opkrævning af betalingsudeståender, f.eks. et Inkassoselskab.
  • Eksterne leverandører og transportører for at kunne gennemføre en aftalt leverance af Produkter til Kunden f.eks. PostNord.

Brobizz anvender endvidere leverandører, hvortil Kundens personoplysninger overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af forretningsdata.

Disse leverandører er databehandlere for Brobizz og behandler personoplysninger under instruks fra Brobizz. Brobizz har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Brobizz overfører i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS til de specifikke formål nævnt under afsnit 2. Brobizz er opmærksom på reglerne for dette og vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads, når der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS.

Overførslerne vil ske på baggrund af overførselsgrundlaget ved EU Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen og vil ske i overensstemmelse med EU Databeskyttelsesforordningens art. 49.1, b-e.

Kunden har mulighed for at få en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte Brobizz.

5. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3

Kunden eller andre fysiske personer, som Brobizz behandler personoplysninger om, har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af sine personoplysninger samt retten til at modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har Kunden eller andre fysiske personer, hvorfra samtykket er indhentet, ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Kunden har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at Kunden f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis Brobizz har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

Kunden eller andre fysiske personer, som Brobizz behandler personoplysninger om, kan gøre brug af sine rettigheder ved at kontakte persondata@brobizz.com og kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet i Danmark.

 

Senest opdateret: 26. november 2020

Land: Danmark
Sprog: Dansk

Land: Danmark
Sprog: Dansk