Vi har lukket på telefonen tirsdag den 18. juni og torsdag den 20. juni. I kan i stedet kontakte os på mail og chat.

Hvad søger du?

Webinar om vejafgifter

Hos Brobizz vil vi gerne sikre os, at I føler jeg klædt godt på til de kommende vejafgifter, der træder i kraft d. 1. januar 2025. Derfor har vi afholdt et online webinar, og der er et mere på vej d. 25. juni 2024.

Endnu et webinar på vej

Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 14.00-14.45., afholder vi endnu et webinar. Her vil direktør for Brobizz, Henrik Heller Esberg, fortælle endnu mere om vores to produkter, Vejafgift Boks og Vejafgift App.

Tilmeld jer via formularen nedenfor.

Når du tilmelder dig vores webinar, giver du tilladelse til, at vi sender dig en mail d. 24. juni med link til webinaret samt, at vi efter webinaret sender dig en opfølgende mail med materialet fra webinaret.

Webinar om vejafgifter fra maj 2024

Se eller gense vores webinar i videoen nedenfor, hvor direktør hos Brobizz, Henrik Heller Esberg, fortæller om de kommende vejafgifter samt præsenterer Brobizz' to løsninger; Vejafgift Boks og Vejafgift App.

Spørgsmål og svar om vejafgifter modtaget under webinaret

Hvor finder jeg min CO2 klasse og dokumentation for det?

For danske køretøjer vil CO2 fremgå af Motorregistret i løbet af 2024. Brobizz indhenter disse data, når de er tilgængelige.

For udenlandske nummerplader kan du se vægt og CO2 klasse på registreringsattesten eller på andre køretøjer dokumenter.

Hvad er prisen på et månedligt abonnement, hvis jeg bestiller efter d. 31. juli 2024?

29 DKK eksklusiv moms per Vejafgift boks per måned.

Hvad er prisen på oprettelsesgebyret hvis jeg bestiller efter d. 31. juli 2024?

120 DKK eksklusiv moms per Vejafgift boks.

Vil Vejafgift Boksen også kunne afregne vejskat i Sverige fra d. 1. januar 2025? (Eurovignette)

Nej desværre ikke. Betalingen for eurovignette foregår som hidtil.

Kan man konvertere en nummerpladebetaling til en Vejafgift Boks?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Hvis der fx køres om natten, dvs. en tur starter den 1 men slutter den 2, hvorledes sikres data så på turen, så det ikke deles over to dage og dermed to opkrævninger?

Brobizz kender ikke jeres tur, hvor lang den er og hvornår den starter og slutter, vi kan derfor ikke dele opkrævninger op i ture.

I vil modtage én transaktion per døgn per boks. Brobizz modtager opkrævningen per boks/App per døgn fra Vejafgiftsprogrammet. Det er denne som ligger til grund for den transaktion I får fra Brobizz.

Kan man skifte app’en rundt imellem flere lastbiler og chauffører?

Nej, det er ikke muligt. App’en oprettes til en bil og kun en chauffør kan oprette app’en til den pågældende bil. Hvis en anden chauffør skal overtage bilen, skal app’en lukkes og oprettes på ny, til den nye chauffør.

Vil man kunne se afgiften i et bestemt tidsinterval eller mellem to bestemte punkter?

I Brobizz selvbetjening, kan du finde et link til et kort, hvor du kan se ruten for din opkrævning. Her vil du kunne se alle vejsegmenter, som ruten dækker over. Du vil også kunne se tidspunkter og prisen for de enkelte afgiftsbelagte sektioner af turen.

Hvordan håndterer I situationer hvor Vejafgift Boks eller Vejafgift App mister GPS signal?

Boksen og app’en vil lyse rød, hvis GPS-signalet mistes permanent. Små udfald vil ikke påvirke boks og app, og ture kan laves ud fra match mapping på det kort som Vejafgifter beregner efter. Positionerne før og efter signalet opfanges, og Vejafgifter har et system der udregner den manglende strækning.

Tjek altid med jeres administrator eller på selvbetjeningen om boksen eller app’en er spærret, da den så vil lyse rødt.

I kan også kontakte vores Kundeservice for hjælp.

Hvor hurtigt kan man skifte en boks fra et køretøj til et andet køretøj?

Det er muligt at ændre køretøj og bildata på boksen på Brobizz’ selvbetjeningen og ændringen slår igennem på boksen med det samme, når den er aktiv, tændt og har fanget GPS signal til opdateringen.

Er app’en nem at bruge, skal den startes ved hver tur eller kører den i baggrunden?

Vi anbefaler at koble app’en til bluetooth da app’en så automatisk vil starte og stoppe automatisk under turen. Det er også muligt manuelt at trykke start og stop på turen hvis man ønsker det.

Hvilken software har I kendskab til, som kan hjælpe med beregning af priser?

Brobizz tilbyder ikke sådan et software, men der findes flere på markedet, som er specialiserede i sådan et software system. Vi hører fra branchen at flere bruger Map & Guide.

Hvor virker Vejafgift Boks til? Kan den bruges i Norge?

Boksen virker til de betalingssteder hvor din bizz til køretøjer over 3.500 kg i dag virker til. Det er Storebæltsbroen, Øresundsbron, veje og færger i Norge og fra 1-1/25 vejafgifter i Danmark.  

Hvor virker Vejafgift App?

Den fungerer til automatisk betaling på Storebæltsbroen, Øresundsbron og til vejafgifter i Danmark.  

Skal vi også have bizz i lastbilen, hvis vi får en Vejafgift Boks?

Nej, det skal du ikke. Vejafgift Boksen dækker alt det bizzen kan i dag til køretøjer over 3.500 kg.  

Kan man flytte Vejafgift Boks til andre biler, eller skal vi bestille en ny Vejafgift Boks og betale oprettelsesgebyr igen?

Ja, I kan godt flytte Vejafgift Boks til en anden bil. I ændrer den bil som Vejafgift Boksen er koblet op til på Brobizz’ selvbetjening. Husk, at boksen skal sidde til strøm i bilen.  

Er prisen på vejafgifter det samme, hvis man kører med Brobizz frem for direkte ved Vejafgifter?

Ja, prisen vil være den samme.  

Skal man have miljøsynet sin lastbil inden I kan se hvilken Co2 klasse bilen hører?

Hvis du mener at køretøjet har en højere co2 klasse end 1, og det ikke er dokumenteret i de officielle papirer om køretøjet og/eller registreringsattesten, så skal der udarbejdes en anden officiel dokumentation for den aktuelle klasse. Her vil et miljøsyn være en mulighed.  

Kan man bruge den nye Vejafgift Boks som betalingsmiddel til vejskat i Norge, som man kan med bizzen?

Ja, Vejafgift Boksen fungerer til alle de betalingssteder som bizzen i dag gør, herunder til vejskat i Norge.  

Vejafgifter er for lastbiler over 12 tons. Er det registreringsattestens ”Køreklar vægt”, ”Egen vægt” eller ”Tilladt totalvægt” der skal bruges?

Vi har desværre ikke det endelige svar på hvilken vægtklasse der skal benyttes. Afgørelsen ligger fortsat hos Transport og Skatteministeriet. Vi opdaterer Brobizz’ hjemmeside når vi ved mere.

Kan man beholde sin nuværende bizz, hvis man kun vil gøre brug af broer og ikke tilmeldes Vejafgift Boks?

Du kan godt beholde din nuværende bizz til betaling på broer. Men husk, at hvis din bil skal betale vejafgifter i Danmark, så skal du have en anden løsning end bizz. Fx Vejafgift Boks eller Vejafgift App.  

Hvad sker der, hvis GPS-signalet bliver jammet?

Vejafgift boksen benytter 2 forskellige satelitter til at bestemme positioner under kørsel, så risiko for at signalet jammes er meget lille.  Skulle det ske at GNSS-signalet afbrydes af den ene eller anden årsag, så har Vejafgifter et system der udregner den manglende strækning, så der samlet set kan beregnes en pris for turen.  

Hvordan vil en lastbils kørsel blive faktureret, hvis man ikke benytter jeres løsninger?

Du kan vælge at købe en Vejafgiftsbillet på Vejafgifters hjemmeside. Der findes også andre udstedere af produkter der kan betale for vejafgifter.  

Mister Vejafgift Boksen signal i Øresunds-tunnelen og andre tunneller?

Ja, signalet bliver afbrudt i en tunnel eller andre steder, hvor der ikke er fri himmel under kørsel. Positionerne før og efter signalet opfanges, og Vejafgifter har et system der udregner den manglende strækning, så der samlet set kan beregnes en pris for turen. 

Hvis man vælger Vejafgift App, skal man så stadig have Vejafgift Boks? Eller er det nok med app på tablet, der er fast i bilen?

Du behøver kun den ene, så enten Vejafgift Boks eller Vejafgift App til betaling af vejafgifter. Husk, hvis din bil kører i Norge og du har valgt Vejafgift App, skal du ved siden af have en bizz. Hvis du vælger Vejafgift Boks har du en samlet løsning til betaling i Norden. 

Hvis vi har chauffører, der skifter bil, eller vi har en afløser, der kommer og kører lastbilerne, vil I så anbefale en boks?

Ja, så vil vi anbefale en fast Vejafgift Boks i hver bil, så du ikke skal oprette en nye Vejafgift App hver gang du får en ny chauffør.  

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk