Hvad søger du?

Bliv klar til vejafgifter

Det er politisk vedtaget, at alle lastbiler fra 12 ton skal betale vejafgift i Danmark fra 2025.

Fra d. 1. januar 2025 skal alle lastbiler fra 12 ton betale afgift efter, hvor langt de kører, og hvor meget CO2, de udleder. Læs om ordningen her.

Brobizz har to produkter, der kan håndtere betaling af vejafgifter. Vores Vejafgift Boks og vores Vejafgift App. 

Hvor skal man betale vejafgifter?

Størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet bliver omfattet. Det betyder, at de nye regler vil omfatte sammenlagt cirka 10.900 kilometer. Disse kilometer vil blive fordelt i vejsegmenter spredt over hele Danmark

Det vurderes, at de 10.900 kilometer dækker over cirka 75 procent af det samlede antal kilometer kørt af lastbiler.

 

Kortet nedenfor viser de veje, der er omfattet.

I kan også se Vejdirektoratets kort over veje med vejafgifter.

test 2

Hvad kommer det til at koste?

Prisen for den enkelte lastbil afhænger af vægtklasse, hvilken CO2 emissionsklasse lastbilen er indplaceret i samt hvilken rute, der er kørt.
Det forventes at CO2 emissionsklassen bliver tilføjet for danske køretøjer i det danske motorregister i løbet af 2024. Læs mere om CO2 emissionsklassen.

Når I forudbestiller Vejafgift Bokse, behøver I ikke oplyse CO2 emissionsklasse for danske køretøjer. Brobizz vil indhente disse oplysninger fra Motorregistret i løbet af efteråret 2024.
For køretøjer fra andre lande end Danmark er det et krav at oplyse køretøjets CO2 klasse og tilladte totalvægt, når I bestiller Vejafgift Bokse.

De forskellige satser

Der vil være to forskellige satser. Én pris for hver enkelt emissionsklasse i miljøzonerne, samt én pris for hver emissionsklasse i resten af vejnettet. Prisen i miljøzonerne er 50% dyrere end resten af vejnettet. Læs mere om miljøzonerne.  

I betaler ikke moms for vejafgifter.

I kan se de konkrete priser længere nede på siden.

Vi gør opmærksom på, at der kan ske ændringer løbende, så vi anbefaler, at I holder jer opdaterede på vejafgifter.dk

 

Hvordan foretages der kontrol?

Vejafgifter står for kontrollen.
Der er både faste og fleksible kontrolpunkter langs vejnettet. De bliver placeret strategiske steder alt efter, hvor høj trafikvolumen er.
Hvis I kører på det afgiftpålagte vejnet uden en aktiv boks eller app, vil I få en bøde fra Færdselsstyrelsen. Læs mere på vejafgifter.dk 

Reglerne er ens for både danske og udenlandske køretøjer.

På alle veje eksklusive miljøzonerne

Kroner pr. kilometer

 

Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg

 

Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg

 

Tilladt totalvægt på over 32.000 kg

 

CO2-emissionsklasse 1

1,12

1,26

1,35

CO2-emissionsklasse 2

1,00

1,13

1,22

CO2-emissionsklasse 3

0,88

1,00

1,09

CO2-emissionsklasse 4

0,59

0,66

0,71

CO2-emissionsklasse 5

0,20

0,20

0,20

Tillægget i miljøzonerne

Prisen i miljøzonerne er 50% dyrere end resten af vejnettet. Det skyldes, at de mange borgere i disse områder er ekstra eksponeret for luftforurening og støj fra lastbiltrafikken.

Kroner pr. kilometer

 

Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg

 

Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg

 

Tilladt totalvægt på over 32.000 kg

 

CO2-emissionsklasse 1

0,56

0,63

0,68

CO2-emissionsklasse 2

0,50

0,57

0,61

CO2-emissionsklasse 3

0,44

0,50

0,54

CO2-emissionsklasse 4

0,29

0,33

0,35

CO2-emissionsklasse 5

0,10

0,10

0,10

Samlet pris i miljøzonerne

Den samlede pris i miljøzonerne er tillægsprisen for miljøzonerne sammenlagt med prisen for det resterende vejnet.  

Kroner pr. kilometer

Tilladt totalvægt på
12.000-17.999 kg

Tilladt totalvægt på
18.000-32.000 kg

Tilladt totalvægt på
over 32.000 kg

CO2-emissionsklasse 1

1,68

1,89

2,03

CO2-emissionsklasse 2

1,5

1,7

1,83

CO2-emissionsklasse 3

1,32

1,5

1,63

CO2-emissionsklasse 4

0,88

0,99

1,06

CO2-emissionsklasse 5

0,3

0,3

0,3

Hvordan opkræves afgiften?

Fastsættelse af priser og selve opkrævningen står Vejafgifter for.

Brobizz indsamler GPS data for ét døgn ad gangen pr. boks eller app, og denne data sendes til Vejafgifter. På baggrund af denne data udregner Vejafgifter den samlede pris for vejafgifter pr. døgn. Disse informationer sender de tilbage til Brobizz, hvorefter vi fakturerer jer.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk