Vi har lukket på telefonen tirsdag den 18. juni og torsdag den 20. juni. I kan i stedet kontakte os på mail og chat.

Hvad søger du?

23 september 2020

Grøn rabat på Storebælt er udskudt til 1. januar 2021

Det er fra politisk side blevet besluttet at udskyde Grøn rabat for erhvervskøretøjer til den 1. januar 2021. Den grønne rabat vil få betydning for Brobizz’ erhvervskunder. Du har til og med december, til at få registreret oplysningerne hos os.

Krav til rabat

De rabatter, du kender i dag; erhvervsrabat, bizz-rabat og volumenrabat, afløses af én grøn straksrabat, på alle typer af køretøjer, herunder også personbiler. For at få adgang til den grønne rabat, skal du køre grønt. Det betyder, at dit køretøj enten opfylder Euronorm 6 eller er en el- eller brintbil. Derudover skal man benytte bizz eller nummerpladebetaling (PayByPlate) samt have en Storebælt Erhverv-aftale.

Opfylder du kravene, får du en grøn rabat på 13 % på Storebælts listepris, når kravene træder i kraft pr. 1. januar 2021. Hvis du ikke opfylder kravene betales den fulde listeprisen på Storebælt. 

OBS! Hvis du ikke indtaster og/eller indsender køretøjsoplysningerne inden årsskifte, modtager I ingen rabat. Rabatten gives ikke med tilbagevirkende kraft.

 

Sådan får du adgang til rabatten

Læs guiden nedenfor eller se videoerne om Grøn rabat og hvordan du gør her

1. Indtast dine køretøjsoplysninger på Min Konto

Du skal indtaste følgende informationer under Min Konto: 

 • Nummerplade
 • Landekode
 • Køretøjsklasse
 • Euronorm eller drivmiddel.

Data skal være knyttet til den bizz, som anvendes ved passage – og svare til det specifikke køretøj, som bizz’en er monteret i.

OBS: Er dit køretøj ikke indregistreret i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Litauen, England eller Holland er det vigtigt, at du indtaster stelnummer på køretøjet, så vi kan verificere dit køretøj.

Hvis du har mere end 10 produkter, gør du sådan her: 

 1. Log på Min Konto og vælg ’Mine aftaler/Se aftaler’
 2. Slå ’Rediger mine produkter’ til
 3. Du kan nu anvende vores redigeringsværktøj og på hver enkelt BroBizz-aftale indtaste data – det hele foregår i én samlet oversigt
 4. Det redigeret felt får et grønt tjek-mark når data gemt
 5. Al information kan downloades som PDF- eller Excel-fil. Når du har downloaded filen, kan du se, om der en Storebælt Erhverv-aftale på det enkelte produkt.

Hvis du har under 10 produkter, gør du sådan her:

 1. Log på Min Konto og vælg ’Mine aftaler/Se aftaler’
 2. Gå ind på hver enkelt aftale og rediger dine oplysninger
 3. Du kan på det enkelte produkt se, om du har en Storebælt Erhverv-aftale
 4. Tryk bekræft, når du bliver spurgt, om oplysningerne er korrekte

2. Sørg for at BroBizz A/S har din registreringsattest

Storebælt kontrollerer, om der er uoverensstemmelser mellem de registrerede data og det faktiske køretøj. Kontrollen foretages på to måder:

Er dit køretøj indregistreret i Danmark, Sverige, Norge, Holland, UK, Litauen eller Finland

Storebælt kan foretage et automatisk opslag i det pågældende lands motorregister. Derfor vil kontrollen ske automatisk. Du skal derfor ikke gøre noget.

Er dit køretøj indregistreret i et andet land end de nævnte ovenfor?

På Min Konto skal du indtaste data for dit køretøj. Når du har tastet registreringsnummer, landekode, køretøjstype samt Euronorm og/eller drivmiddel, vil du få mulighed for at uploade en registreringsattest for hvert køretøj. Knappen til upload af registreringsattest vises kun, hvis du har valgt et land, hvor vi skal bruge din registreringsattest.

 • Den enkelte pdf-fil må kun indeholde én registreringsattest. 
 • Fremgår Euronormen ikke af registreringsattesten, skal dokumentation for Euronorm sammen med registreringsattest fremsendes som en samlet fil. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af dokumentet, at det relaterer sig til det givne køretøj vha. reg.nr., VIN nr. eller lignende.
 • Du vil herefter betale et administrationsgebyr på 200 DKK. pr. registreringsattest for håndtering af registreringsattesten og manuel kontrol. Gebyret opkræves af A/S Storebælt via jeres betalingsaftale hos os.
 • Flytter du en bizz fra et køretøj til et andet, skal du uploade registreringsattest på ny, og opnår ikke rabat førend at den nye registreringsattest er bekræftet modtaget.
Viser det sig, at der er uoverensstemmelser, kan A/S Storebælt udstede et tillæg på 600 DKK pr. tur.

Bruger du eBooking?

Du kan fortsat bruge eBooking, men fra 1. januar 2021 betaler du listepris på Storebælt, når du betaler med eBooking-billetter. Vi anbefaler derfor, at du bestiller BroBizz.


Nye erhvervspriser på Storebælt

Hvis du vil have overblik over de nye priser efter 1. januar 2021 anbefaler vi, at du besøger storebaelt.dk.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk