BroBizz A/S

Om BroBizz A/S

BroBizz A/S udvikler og administrerer BroBizz®-konceptet, der sikrer automatisk betaling ved bl.a. broer, færger, afgiftsbelagte veje og parkeringsanlæg.

BroBizz A/S er 100 % ejet af Sund & Bælt Holding A/S. Tidligere blev BroBizz-aftalerne administreret af A/S Storebælt, men i 2013 blev alle BroBizz-aktiviteter overført til BroBizz A/S.

Selskabet står bag BroBizz-konceptet, der bruges til automatisk betaling ved bl.a. færger, broer, betalingsanlæg og parkering.

Læs mere om BroBizz A/S som datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S

Her kan BroBizz bruges

BroBizz A/S har i dag 620.000 BroBizz-aftaler med ca. 900.000 BroBizz-enheder i brug.

  • BroBizz A/S indgår i det skandinaviske og østrigske samarbejde EasyGo, Læs mere på: www.easygo.com.
  • BroBizz kan  bruges til at betale broafgifter, vejbetaling og færgeoverfarter en lang række steder i Skandinavien og Østrig. Læs mere under Guide til din BroBizz
  • Endvidere har BroBizz A/S indgået aftaler om at anvende BroBizz som adgangskontrol ved forskellige lukkede parkeringsområder, bl.a. Kolding Havn og Vejle Havn.

Se på et kort, hvor BroBizz kan bruges.

Etableringen af BroBizz A/S

BroBizz A/S blev etableret i 2008 som et led i forberedelse til den kommende europæiske bompenge-tjeneste, jvf. EU-direktivet European Electronic Toll Service. 

Denne tjeneste har som mål, at brugere af betalingsveje mm. i hele EU kun behøver at have aftale hos én udbyder af elektroniske betalingsenheder (f.eks. en BroBizz) og dermed kun betale ét sted ved passage af betalingsanlæg i EU.

Vision og Whistleblower-ordning

Vores vision er, at BroBizz-kunder på sigt kan rejse i hele Europa og betale via deres BroBizz. Vi arbejder derfor løbende på at skabe nye muligheder for vores kunder.

Vi ønsker ligeledes at have en åben og troværdig arbejdsplads. Derfor har Sund & Bælt Holding A/S, herunder BroBizz A/S, etableret en Whistleblower-ordning, som giver medarbejdere og andre med relation til BroBizz A/S en kanal til frit (og anonymt) at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler. Læs mere om Whistleblower-ordningen.