BroBizz A/S

Om BroBizz A/S

BroBizz A/S udvikler og administrerer BroBizz®-konceptet, der sikrer automatisk betaling ved bl.a. broer, færger, afgiftsbelagte veje og parkeringsanlæg.

BroBizz A/S er 100 % ejet af Sund & Bælt Holding A/S. Tidligere blev BroBizz-aftalerne administreret af A/S Storebælt, men fra juni 2013 blev alle BroBizz-aktiviteter overført til BroBizz A/S.

Selskabet står bag BroBizz-konceptet, der bruges til automatisk betaling ved bl.a. færger, broer, betalingsanlæg og parkering.

BroBizz A/S indgår i det skandinaviske og østrigske samarbejde EasyGo, Læs mere herom på: www.easygo.com.

Her kan BroBizz bruges

BroBizz A/S har i dag 620.000 BroBizz-aftaler med ca. 900.000 BroBizz-enheder i brug.

BroBizz kan i dag bruges som betaling ved flere end 55 anvendelsessteder i Skandinavien, Østrig, samt ved visse færgeruter mellem Danmark og Tyskland. 

En BroBizz-aftale kan nu også anvendes som betaling af gadeparkering flere steder i Skandinavien samt i en række europæiske storbyer via samarbejde med EasyPark. 

Endvidere har BroBizz A/S indgået aftaler om at anvende BroBizz som adgangskontrol ved forskellige lukkede parkeringsområder, bl.a. Kolding Havn.

Se på et kort, hvor BroBizz kan bruges.

Etableringen af BroBizz A/S

BroBizz A/S blev etableret i 2008 som et led i forberedelse til den kommende europæiske bompenge-tjeneste, jvf. EU-direktivet European Electronic Toll Service. 

Denne tjeneste skal sikre, at brugere af betalingsveje mm. i hele EU kun behøver at have aftale hos én udbyder af elektroniske betalingsenheder (eks. en BroBizz) og dermed kun betale ét sted ved passage af betalingsanlæg i EU.

Vision og Whistleblower-ordning

Vores vision er, at BroBizz-kunder på sigt kan rejse i hele Europa og betale via deres BroBizz. Vi arbejder derfor løbende på at skabe nye muligheder for vores kunder.

Vi ønsker ligeledes at have en åben og troværdig arbejdsplads. Derfor har Sund & Bælt Holding A/S, herunder BroBizz A/S, etableret en Whistleblower-ordning, som giver medarbejdere og andre med relation til BroBizz A/S en kanal til frit (og anonymt) at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler. Læs mere om Whistleblower-ordningen.