Vi har lukket på telefonen tirsdag den 18. juni og torsdag den 20. juni. I kan i stedet kontakte os på mail og chat.

Hvad søger du?

7 december 2020

Fokus på trafiksikkerhed i blæsevejr

I vinterhalvåret blæser det ofte kraftigt over Storebælt, og det giver problemer for vindfølsomme køretøjer, som derfor advares mod at køre over broen, når det blæser.

Hvert år opleves der uheld på Storebæltsbroen pga. vejrforholdende. Størstedelen af uheldene skyldes at vindfølsomme køretøjer vælter i blæsevejr. Det skaber kø for mange tusind bilister og samtidig farlige situationer – både for føreren af det væltede køretøj og for de øvrige trafikanter.

Særligt tværvinden er problematisk – altså når vinden kommer fra siden. Og ved pylonerne og ankerblokkene kan kraftige vindstød ofte give voldsomme ryk i bilerne, som skaber farlige situationer. Det anbefales derfor, at alle bilister følger den anførte skiltning ved overfart på broen.

Allerede ved 10 m/s skal vindfølsomme køretøjer være særligt opmærksomme, når de kører over broen. Når vinden kommer over 15 m/s og sidevind fraråder Storebæltsbroen kørsel over broen for vindfølsomme køretøjer, og øvrige bilister anbefales at køre max 80 km/t. Hvis vinden når de 25 m/s med blæst af stormstyrke, indstilles al biltrafik på broen.

Læs mere på Storebælt.dk

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk