Privatlivspolitik - BroBizz A/S

Denne privatlivspolitik vedrører din brug af hjemmesiden www.brobizz.com samt BroBizz App (”app”).

BroBizz A/S vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside og app med tilbud og information, der er relevant for dig.

For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan du og andre besøgende bruger vores hjemmeside. Informationerne bruges først og fremmest til at forbedre brugervenligheden samt i det redaktionelle arbejde med at videreudvikle hjemmesiden og vores app.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Du accepterer nedenstående privatlivspolitik, når du benytter hjemmesiden brobizz.com og BroBizz' App.

Se også vores cookiepolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan BroBizz A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med udbuddet af brobizz.com og BroBizz App’en. 

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

BroBizz A/S
CVR-nummer: 31 85 48 22

Adresse: 
Vester Søgade 10
1601 København V

Telefon: +45 33 44 34 00
E-mail: persondata@brobizz.com​

(Herefter kaldet "BroBizz")

2. Beskrivelse af behandlingen

Se beskrivelse af behandlingen skematisk som PDF

Formål #1 - Bestilling og administration af din BroBizz®-aftale (Privat/Erhverv) samt anvendelse af din BroBizz®-sender

a) Levering af ydelser i forbindelse med din BroBizz®-aftale: Personoplysninger anvendes med henblik på at administrere din BroBizz®-aftale og anvendelsen din BroBizz®-sender.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 
a) Almindelige personoplysninger:
 
BroBizz Privataftale:
 
Navn*, postnummer*, by*, land*, email*, telefonnummer, nummerplade på motorkøretøj, køretøjstype, vægt, miljøklasse (afhængig af hvilken en operatør du anvender køretøjet hos) betalingskortoplysninger*, evt. bank og kontonummer, samt oplysninger om forbrugshistorik, herunder transaktioner ved anvendelse af din BroBizz®-sender, samt evt. oplysninger om, at du er bruger af BroBizz App. 
 
BroBizz Erhverv aftale:
 
Alle ovenstående oplysninger samt virksomhedsnavn*, CVR-nr. * og kontaktperson*,

*= obligatoriske oplysninger, som skal udfyldes af dig ved aftaleindgåelsen.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
 • Direkte fra dig
 • Operatører der accepterer din BroBizz®. Den fulde liste kan findes her.
 • Offentlige myndigheder, herunder det centrale motorregister

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • GDPR artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 
 • Leverandører, herunder IT-leverandører, som vi samarbejder med, herunder i forbindelse med bestilling, eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Operatører, der accepterer BroBizz®. Se oversigt over operatører, der accepterer BroBizz

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
 • Stamoplysninger om dig som kunde opbevares, så længe der eksisterer et kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af aftaleforholdet. 
 • Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Formål #2 - Bestilling og administration af din BroBizz®-aftale samt anvendelse af nummerpladegenkendelse (PayByPlate)

a) Levering af ydelser i forbindelse med din BroBizz®-aftale: Personoplysninger anvendes med henblik på at administrere din BroBizz®-aftale og anvendelsen af nummerpladegenkendelse (PayByPlate).

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
a) Almindelige personoplysninger:
 • Nummerplade på motorkøretøj*, navn*, postnummer*, by*, land*, email*, telefonnummer, køretøjstype, vægt, miljøklasse (afhængig af hvilken en operatør du anvender køretøjet hos) betalingskortoplysninger*, evt. bank og kontonummer, samt oplysninger om forbrugshistorik, herunder transaktioner ved anvendelse af Nummerpladegenkendelse (PayByPlate), samt evt. oplysninger om, at du er bruger af BroBizz App.
 • Vi opbevarer/modtager ikke billeder af din nummerplade ved din brug af nummerpladegenkendelse, men alene oplysning om at din nummerplade er blevet anvendt til brug for afregning.
*= obligatoriske oplysninger, som skal udfyldes af dig ved aftaleindgåelsen.
 

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
 • Direkte fra dig
 • Operatører der accepterer Nummerpladegen-kendelse (PayByPlate). Den fulde liste kan findes her.
 • Offentlige myndigheder, herunder det centrale motorregister.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • GDPR artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, som vi samarbejder med, herunder i forbindelse med bestilling, eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Operatører der accepterer Nummerpladegenkendelse (PayByPlate). Listen kan findes her.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
 • Stamoplysninger om dig som kunde opbevares så længe der eksisterer et kundeforhold og maksimalt 3 år ophør af aftaleforholdet. 
 • Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Formål #3 - Optimering af hjemmeside og app samt profilering

a) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside og app: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside og app. Disse oplysninger bruger vi til statistiske formål samt til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, app og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik nedenfor.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring, hvis du har samtykket hertil. Vi kan til brug for målretning af vores markedsføring foretage sammenstilling af personoplysninger eller profilering til brug for målretning af vores markedsføring. Såfremt du har tilladt adgang til din geografiske placering via BroBizz Aapp, vil oplysningen om din placering blive anvendt til at vise, hvilke af de operatører, som vi har et samarbejde med, der er i nærheden af dig.  

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
a) Almindelige personoplysninger:
 • Navn*, adresse, email*, telefonnummer, IP-adresse, cookies samt geografisk lokation og tekniske oplysninger om din enhed (f.eks. mobiltelefon, tablet og/eller computer).

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 
 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentlig tilgængelige

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af BroBizz A/S’ legitime interesser, herunder:
  - Markedsføringsformål og statistik
  - Optimering af hjemmeside og app
 • Behandling af placeringsbaserede oplysninger (geografisk lokation) er baseret på din tilladelse, som du giver os ved at aktivere de placeringsbaserede oplysninger i app’en. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til vores behandling af dine placeringsbaserede oplysninger ved at slå funktionen herfor fra på din enhed (eks. mobiltelefon, tablet og/eller computer).  

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:  
 • Leverandører, herunder IT-leverandører, som vi samarbejder med i forbindelse med optimering af din brugeroplevelse, herunder i forbindelse med bestilling, eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden og i app'en.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
 • Stamoplysninger slettes senest 3 år efter indsamlingen.
 • Cookies slettes i henhold til BroBizz' cookie politik. Se cookiepolitik

Formål #4 - Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbreve: Administration af nyhedsbreve:
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder ved fremsendelse af nyhedsbreve.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
b) Almindelige personoplysninger:
 • Navn*, email*, telefonnummer.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 
 • Direkte fra dig 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.a (Samtykke)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 
Oplysninger deles ikke.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
 • Op til 2 år efter din tilbagekaldelse af samtykket til Nyhedsbrevet

Formål #5 - Øvrige henvendelser til BroBizz

a) Behandling af henvendelser til BroBizz’ kundeservice 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
a) Almindelige personoplysninger:
 • Navn, email, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesser, herunder:
  - Besvarelsen af henvendelser 
 • GDPR artikel 6.1.B (Nødvendig for opfyldelse af aftalen med den registrerede).

Modtagere

Vi deler oplysninger med følgende modtagere:

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
 • Op til 6 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen.
 • Henvendelser der vedrører din aftale med BroBizz slettes senest 3 år efter afslutningen af kundeforholdet. 
 • Henvendelser vedrørende indsigelser mod betalinger opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav. 

3. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Vi kan i særlige tilfælde overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS (USA og Canada). Overførsler til disse tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads, når der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS.

Overførslerne vil ske i medfør af Privacy Shield-ordningen, der er indgået mellem Europa og USA. Overførslen til Canada vil ske i medfør af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af kontrakt/aftale overførselsgrundlaget ved at kontakte os på persondata@brobizz.com

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan der ikke oprettes en BroBizz®-aftale.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at ændre i afgivne kortoplysninger, kan dette ske via hjemmeside eller på vores app.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte persondata@brobizz.com eller tlf. 70 20 70 49.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Senest opdateret: 15. januar 2019