Håll dig informerad med våra partners

Vær opmärksom på att på grund av coronavirus / COVID-19 kan det ändras trafikale förhållanden, t.ex. ändringer i sejlplaner eller restriktioner ved landegrænser. Därför rekommenderar vi, om du söker information om de aktuella förhållandena på våra partners hemsida eller sociala kanaler, inom du körare avsted.

BroBizz A/S' vision

Vision

BroBizz A/S styrs av företagets vision, dess företagsstrategi och dess utvecklingsstrategi.

Vision

Vi vill göra BroBizz® till det naturliga valet ute på vägarna i Europa.

Företagsstrategi

I samarbete med våra partners erbjuder BroBizz A/S ett enhetligt betalningskoncept som ger kunderna en rad fördelar:

  • Ett avtal, flera tillämpningsmöjligheter
  • Snabbare passage vid betalstationer
  • Samlad översikt över förbrukningen
  • Största möjliga flexibilitet vid betalstationer

Utvecklingsstrategi

BroBizz A/S har som mål att under kommande år utöka tjänsten till att omfatta hela Europa, så att bilister i framtiden bara behöver ett betalningssätt för att passera olika betalstationer. Vad gäller våra samarbetspartners ligger fokus på att göra det ännu mer attraktivt att anlita BroBizz A/S som partner i samband med användning eller etablering av BroBizz-betalstationer.