Håll dig informerad med våra partners

Vær opmärksom på att på grund av coronavirus / COVID-19 kan det ändras trafikale förhållanden, t.ex. ändringer i sejlplaner eller restriktioner ved landegrænser. Därför rekommenderar vi, om du söker information om de aktuella förhållandena på våra partners hemsida eller sociala kanaler, inom du körare avsted. Læs mere her.

Villkor

Här hittar du avtalsvillkoren för BroBizz® Privat och BroBizz® Företag liksom allmänna användarvillkor för www.brobizz.com.

Immateriella rättigheter

BroBizz A/S innehar alla immateriella rättigheter – inklusive ägande- och upphovsrätt – för alla länder samt allt innehåll och alla funktioner på www.brobizz.com. Det innebär att texter, bilder och annat innehåll samt källkod på www.brobizz.com inte får spridas, kopieras eller sparas utan föregående skriftlig tillåtelse från BroBizz A/S.

Detta är tillåtet

Det är tillåtet att skriva ut hela eller delar av webbplatsen för personligt bruk. Det är också tillåtet att citera webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning – kom ihåg att ange källan, dvs. www.brobizz.com. Logotyper på webbplatsen får aldrig publiceras eller spridas utan föregående skriftlig tillåtelse från BroBizz A/S.

Vårt ansvar

BroBizz A/S ansvarar för innehåll och funktioner på www.brobizz.com. På flera ställen hänvisar vi till andra webbplatser – exempelvis när det gäller prisinformation från våra samarbetspartners. BroBizz A/S ansvarar dock inte för innehållet eller funktionerna på dessa sidor.

Avtalsvillkor

När du beställer en BroBizz®-enhet accepterar du också ett antal villkor. Villkoren skiljer sig åt beroende på om du är privat- eller företagskund. Du kan ladda ned och spara avtalsvillkoren i pdf-format.

Allmänt

Ovanstående villkor lyder under dansk lag. Tvister som uppstår på grund av innehåll eller funktioner på www.brobizz.com eller med anknytning till tjänster som erbjuds på webbplatsen ska avgöras i dansk domstol.

Information om tjänsteleverantören

BroBizz A/S
Vester Søgade 10
1601 Köpenhamn V
Danmark
Telefon: +45 33 44 34 00
E-post: info@brobizz.com