Priser och rabatter med BroBizz®

Vi rekommenderar att du tar reda på vilka priser, rabatter och särskilda avtal som kan gälla hos våra samarbetspartners när du betalar med BroBizz.

BroBizz A/S utfärdar de BroBizz-enheter som används för betalning hos våra samarbetspartners (t.ex. Stora Bältbron och Öresundsbron).

Som privatkund ingår du ett avtal med BroBizz A/S, som utfärdar BroBizz-enheten och mottar betalning för din förbrukning med BroBizz.

Kostnaderna som debiteras din BroBizz bestäms av våra samarbetspartners. Flera av våra partners erbjuder särskilda avtal som kan ge dig ytterligare rabatt.

Vi rekommenderar att du själv tar reda på vilka priser, rabatter och särskilda avtal som kan gälla hos våra samarbetspartners när du betalar med BroBizz. Ofta innebär dessa avtal att du får betala en årsavgift, så du bestämmer själv om det lönar sig att teckna ett sådant avtal eller inte.

Om du beställer en ny BroBizz-enhet, kom ihåg att ansluta även den nya enheten till eventuella befintliga avtal med våra samarbetspartners. Se listan över samarbetspartners nedan.

Om du tror att du har debiterats fel belopp på din BroBizz, kontakta partnerföretaget som driver den betalstation där du betalat med BroBizz.

                          

Våra samarbetspartners:

Stora Bältbron

Öresundsbron

Scandlines

Scandlines Helsinborg - Helsingør

Billunds flygplats

Mols-Linien

Köpenhamns flygplats, Kastrup

Statens Vegvesen (Norge)

ASFINAG (Österrike, fordon över 3,5 t)

Rederiet Faergen

Bestil BroBizz

Med BroBizz Privat er det nemt at betale for broer, færger, tunneller og meget mere.
Bestil

Adam & Noah

Se alle filmene og billeder fra optagelserne.
Se film