Håll dig informerad med våra partners

Vær opmärksom på att på grund av coronavirus / COVID-19 kan det ändras trafikale förhållanden, t.ex. ändringer i sejlplaner eller restriktioner ved landegrænser. Därför rekommenderar vi, om du söker information om de aktuella förhållandena på våra partners hemsida eller sociala kanaler, inom du körare avsted. Læs mere her.

Partners

BroBizz A/S samarbetar med ett stort antal broar, avgiftsbelagda vägar, färjor mm. i Sverige, Norge, Danmark och Österrike.

EasyGo®

BroBizz A/S är en del av EasyGo-samarbetet, som gör det möjligt att använda BroBizz® på broar, färjor och avgiftsbelagda vägar i Sverige, Norge, Danmark och Österrike. EasyGo-samarbetet omfattar:

 • Stora Bältbron
 • Öresundsbron
 • Scandlines
 • Molslinjen
 • Læsøfærgen
 • Statens Vegvesen (Norge)
 • Transportstyrelsen (Sverige)
 • ASFINAG (Österrike) – fordon över 3,5 ton
 • Spodsbjerg - Tårs (rederiet Færgen)

Här kan du använda BroBizz:

 

Övriga partners

BroBizz A/S är i dag involverade i en rad samarbeten. Ett av dessa är ett nytt avtal med GoMore, som inriktar sig på social, billig och miljövänlig samåkning. BroBizz A/S har också ett samarbete med Københavns Lufthavne A/S (Kastrup) och Billunds flygplats om betalning med BroBizz i vissa parkeringshus.

Utöver det har BroBizz A/S tecknat avtal om att BroBizz kan användas som passerkontroll vid flera stängda parkeringsområden, bl.a. Kolding Havn och Köpenhamns flygplats. På Köpenhamns flygplats har Hovedstadens Taxiselskaber och Københavns Lufthavne A/S infört ett nytt taxihanteringssystem, där BroBizz spelar en central roll för tillträdeskontrollen.

BroBizz-fördelar för lokala samarbetspartners

 • Synliggörande hos över 600 000 BroBizz-kunder
 • Kunderna erbjuds nya möjligheter (BroBizz-betalning, abonnemang)
 • Kunderna får en ökad serviceupplevelse
 • All avtals- och fordonsinformation förvaltas av en part, all administration är samlad på ett ställe
 • Möjlighet att erbjuda BroBizz-kunderna särskilda rabattavtal
 • Snabbare och enklare användning vid passage eller parkering
 • Enklare fakturering och mindre kreditrisk
 • Färre resurser krävs för drift av trafikanläggningar samt möjlighet till ökad kapacitet

Vill du bli partner?

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vår krets av samarbetspartners.

Du är välkommen att kontakta BroBizz A/S via detta formulär för att diskutera möjligheterna för ett samarbete.