Øresundsbroen

Øresundsbron

På Öresundsbron kan du betala med BroBizz från BroBizz A/S.

Alla med en BroBizz betalar automatiskt när de kör över Øresundsbron. Anmäler du dig till Øresundsbrons BroPass betalar du för ett årsabonnemang. I gengäld får du avsevärda rabatter varje gång du kör över bron.

Få dina resor till mindre än halva priset.

 

Observera att BroPass är ett abonnemangsavtal. När du har anmält dig betalar du årsabonnemanget tills du själv säger upp det. Så kom ihåg att säga upp avtalet om du inte längre behöver det!

 Läs mer om priser med ett BroPass-avatal