Håll dig informerad med våra partners

Vær opmärksom på att på grund av coronavirus / COVID-19 kan det ändras trafikale förhållanden, t.ex. ändringer i sejlplaner eller restriktioner ved landegrænser. Därför rekommenderar vi, om du söker information om de aktuella förhållandena på våra partners hemsida eller sociala kanaler, inom du körare avsted.

BroBizz A/S

Om BroBizz A/S

BroBizz A/S utvecklar och förvaltar BroBizz®-konceptet, som möjliggör automatisk betalning vid bl.a. broar, färjor, avgiftsbelagda vägar och parkeringsanläggningar.

BroBizz A/S ägs till 100 % av Sund & Bælt Holding A/S. Tidigare administrerades BroBizz-avtalen av A/S Storebælt, men fr.o.m. juni 2013 har alla BroBizz-aktiviteter lagts över på BroBizz A/S.

Företaget står bakom BroBizz-konceptet, som används för automatisk betalning vid bl.a. färjor, broar, betalstationer och parkeringsanläggningar.

BroBizz A/S ingår i det skandinaviska och österrikiska samarbetet EasyGo – läs mer på: www.easygo.com.

Här kan BroBizz användas

BroBizz A/S har i dag 830 000 BroBizz-avtal med över 1 million BroBizz-enheter i bruk.

BroBizz kan i dag användas för att betala på över 55 platser i Skandinavien och Österrike samt på vissa färjrutter mellan Danmark och Tyskland.

Dessutom har BroBizz A/S tecknat avtal om användning av BroBizz som passerkontroll vid olika stänga parkeringsområden, bl.a. hamnen i Kolding (Kolding Havn).

Se var BroBizz kan användas.

Etableringen av BroBizz A/S

BroBizz A/S grundades 2008 som ett led i förberedelsen för det kommande europeiska vägtullsystemet, jmf. rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem.

Detta system ska säkerställa att de som nyttjar avgiftsbelagda vägar mm. i hela EU bara behöver ha tecknat ett avtal hos en leverantör av elektroniska betalningsenheter (t.ex. BroBizz), och på så sätt endast betalar till en mottagare vid passage av betalstationer inom EU.

Vision och riktlinjer för visselblåsning

Vår vision är att BroBizz-kunder på sikt ska kunna resa i hela Europa och betala via sin BroBizz. Vi arbetar därför löpande med att skapa nya möjligheter för våra kunder.

Vi strävar efter att ha en öppen och förtroendefull arbetsplats. Därför har Sund & Bælt Holding A/S, därunder BroBizz A/S, tagit fram riktlinjer för visselblåsning, som ger medarbetare och andra som har en relation till BroBizz A/S en möjlighet att fritt (och anonymt) uttala sig om oegentligheter eller regelbrott. Läs mer om våra riktlinjer för visselblåsning.