Håll dig informerad med våra partners

Vær opmärksom på att på grund av coronavirus / COVID-19 kan det ändras trafikale förhållanden, t.ex. ändringer i sejlplaner eller restriktioner ved landegrænser. Därför rekommenderar vi, om du söker information om de aktuella förhållandena på våra partners hemsida eller sociala kanaler, inom du körare avsted. Læs mere her.

BroBizz A/S

Ledning

BroBizz A/S ägs till 100 % av Sund & Bælt Holding A/S. Ledningen ansvarar för den dagliga driften av företaget och fattar löpande beslut, medan styrelsen fastlägger ramarna för verksamheten.

Daglig ledning

Kasper Ørtvig
Verkställande direktör
Kasper Ørtvig - LinkedIn

Ole Lykke Christensen
Chief Operating Officer/COO
Ole Lykke Christensen - LinkedIn

Mette Berthelsen
Marknadschef
Mette Berthelsen - LinkedIn

John Ström
Chef för Digital Affärsutveckling
John Ström - LinkedIn

Mads Ravn
Chef för Marknadsföring
Mads Ravn - LinkedIn

Nicolai Fæste
Chef för kundprogram
Nicolai Fæste - LinkedIn

Styrelse

Mikkel Hemmingsen
Styrelseordförande

Mogens Hansen
Styrelsemedlem

Bjarne Jørgensen
Styrelsemedlem

Läs mer på Sund & Bælts webbplats