BroBizz A/S

Ledning

BroBizz A/S ägs till 100 % av Sund & Bælt Holding A/S. Ledningen ansvarar för den dagliga driften av företaget och fattar löpande beslut, medan styrelsen fastlägger ramarna för verksamheten.

Daglig ledning

Kasper Ørtvig
Verkställande direktör
Kasper Ørtvig - LinkedIn

Ole Lykke Christensen
Chief Operating Officer/COO
Ole Lykke Christensen - LinkedIn

Mette Berthelsen
Marknadschef
Mette Berthelsen - LinkedIn

John Ström
Chef för Digital Affärsutveckling
John Ström - LinkedIn

Mads Ravn
Chef för Marknadsföring
Mads Ravn - LinkedIn

Nicolai Fæste
Chef för kundprogram
Nicolai Fæste - LinkedIn

Styrelse

Mikkel Hemmingsen
Styrelseordförande

Mogens Hansen
Styrelsemedlem

Bjarne Jørgensen
Styrelsemedlem

Läs mer på Sund & Bælts webbplats