Integritet

När du beställer en BroBizz®-enhet eller uppdaterar din information i Mitt Konto delar du med dig av personlig information till BroBizz A/S. Dina personuppgifter skyddas av den danska personuppgiftslagen.

När du beställer en BroBizz®-enhet på vår webbsida ger du oss information som namn, adress, registreringsnummer och eventuellt kreditkort. Du kan när som helst ändra denna information i Mitt Konto. Informationen används av BroBizz A/S för att tillhandahålla den service som omfattas av BroBizz®, och den vidarebefordras enbart till andra aktörer enligt beskrivningen i avtalsvillkoren.

Integritetspolicy

Du skyddas av den danska personuppgiftslagen, som bland annat föreskriver att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt.

Informationen som du anger på www.brobizz.com är därför krypterad när den överförs. Informationen hanteras till största delen av BroBizz A/S, men betalkortsinformation hanteras av DIBS, som är en av Skandinaviens ledande leverantörer av betalningslösningar online.

På BroBizz A/S lagras din personliga information på moderna och säkra servrar som är placerade i tillträdeskontrollerade rum med videoövervakning. När vi genomför större förändringar i program- eller maskinvara finns externa experter på plats för att kontrollera att säkerheten håller högsta möjliga nivå. Externa experter kontrollerar också regelbundet att vi uppfyller samma höga säkerhetskrav som banker – officiallt känd som PCI-standarden.

På egen risk

Dessvärre är det aldrig 100 % säkert att överföra data via internet, så när du skickar personlig information via www.brobizz.com gör du det på egen risk. Observera att du aldrig bör skicka personlig information i vanliga, oskyddade e-postmeddelanden. BroBizz A/S kan inte garantera säkerheten för information som överförs via e-post, och vi är heller inte skyldiga att agera eller svara på sådana meddelanden.

Dina rättigheter och möjligheter

Den danska personuppgiftslagen ger dig rätt att se all information vi har sparat om dig. Du har också rätt att kräva att felaktig information korrigeras, tas bort eller blockeras. Kontakta oss på info@brobizz.com eller ring +45 33 44 34 00 om du vill se vilken information vi har om dig. Om du har klagomål gällande vår hantering av dina personuppgifter bör du kontakta Datatilsynet (danska Datainspektionen) i enlighet med den danska personuppgiftslagen § 58, st. 1.

Information om tjänsteleverantören

BroBizz A/S
Vester Søgade 10
1601 Köpenhamn V
Danmark
Telefon: +45 33 44 34 00
E-post: info@brobizz.com