Håll dig informerad med våra partners

Vær opmärksom på att på grund av coronavirus / COVID-19 kan det ändras trafikale förhållanden, t.ex. ändringer i sejlplaner eller restriktioner ved landegrænser. Därför rekommenderar vi, om du söker information om de aktuella förhållandena på våra partners hemsida eller sociala kanaler, inom du körare avsted.

Cookie- och privatlivspolicy

Vi anstränger oss för att kunna erbjuda en överskådlig hemsida, med det innehåll som är mest relevant för dig.

BroBizz A/S vill gärna tillhandahålla en överskådlig och användarvänlig hemsida med erbjudanden och information av relevans för dig. 

För att detta ska vara möjligt använder vi tekniker för att samla in, behandla och sortera information om hur du och andra besökare använder vår hemsida. Informationen används först och främst för att förbättra användarvänligheten, samt i det redaktionella arbetet med att vidareutveckla hemsidan.

I det följande kan du läsa om den information vi samlar in, hur vi behandlar den och vem du kan kontakta om du har frågor eller kommentarer när det gäller våra riktlinjer.

Du accepterar nedanstående cookie- och privatlivspolicy när du använder brobizz.com.

Först kommer vår privatlivspolicy – därefter hittar du vår cookiepolicy.  

Privatlivspolicy

Denna privatlivspolicy förklarar hur BroBizz A/S (''vi'' eller ''oss'') behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av www.brobizz.com och BroBizz-appen. 

Vi samlar inte in information som inte är beskriven i vår privatlivspolicy, och inte heller information som kan kopplas till dig, utan att samtidigt berätta för dig hur du undviker sådan insamling.

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

BroBizz A/S
CVR-nummer: 31 85 48 22

Adress: 
Vester Søgade 10
1601 Köpenhamn V

Telefon: +45 33 44 34 00
E-post: persondata@brobizz.com​

(Hädanefter kallad "BroBizz")

2. Beskrivning av behandlingen

Se schematisk beskrivning av behandlingen i PDF-format

Syfte #1 – Beställning och administrering av ditt BroBizz®-avtal (Privat/Företag) samt användning av din BroBizz®-sändare

a) Leverans av tjänster i förbindelse med ditt BroBizz®-avtal: Personuppgifter används i syfte att administrera ditt BroBizz®-avtal och användningen av din BroBizz®-sändare.

Personuppgiftskategorier

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig: 

a) Allmänna personuppgifter:

BroBizz Privatavtal:

Namn*, postnummer*, ort*, land*, e-postadress*, telefonnummer, registreringsskylt på motorfordon, fordonstyp, vikt, miljöklass (beroende på vilken operatör du använder fordonet hos), betalkortsinformation*, ev. bank- och kontonummer, samt information om användningshistorik, häribland transaktioner i samband med användning av din BroBizz®-sändare

BroBizz Företagsavtal:

All ovannämnd information samt företagsnamn*, CVR-nr * och kontaktperson*,

*= obligatorisk information som ska fyllas i av dig vid avtalets ingående.

Källor 

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från dig
 • Operatörer som accepterar din BroBizz®. Fullständig lista finns här.
 • Offentliga myndigheter, häribland det centrala danska motorregistret

Behandlingsgrund

Vi behandlar dina personuppgifter såsom beskrivet, baserat på följande behandlingsgrund:

 • GDPR-artikel 6.1.b (nödvändig av hänsyn till uppfyllandet av ett avtal som du är part i)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med: 

 • Leverantörer, häribland IT-leverantörer, som vi samarbetar med, till exempel i samband med beställning eller annan överföring av innehållet på hemsidan
 • Leverantörer och återförsäljare, häribland IT-leverantörer, support, varuleverantörer och finansiella institutioner, som vi samarbetar med för att få assistans i vår verksamhet
 • Operatörer som accepterar BroBizz®. Se översikt över operatörer som accepterar BroBizz

Förvaring

Vi kommer att spara personuppgifter så länge det krävs för de nämnda syftena. 

 • Grunduppgifter om dig som kund sparas så länge kundförhållandet existerar, och maximalt 3 år efter att avtalsförhållandet upphört.
 • Information om dina transaktioner sparas i 5 år plus innevarande år, i enlighet med den danska bokföringslagens krav. 

SYFTE #2 – Beställning och administrering av ditt BroBizz®-avtal samt användning av Skyltigenkänning (PayByPlate)

a) Leverans av tjänster i förbindelse med ditt BroBizz®-avtal: Personuppgifter används i syfte att administrera ditt BroBizz®-avtal samt användningen av Skyltigenkänning (PayByPlate).

Personuppgiftskategorier

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig: 

a) Allmänna personuppgifter:

 • Registreringsskylt på motorfordon*, namn*, postnummer*, ort*, land*, e-postadress*, telefonnummer, fordonstyp, vikt, miljöklass (beroende på vilken operatör du använder fordonet hos), betalkortsinformation*, ev. bank- och kontonummer, samt information om användningshistorik, häribland transaktioner i samband med användning av Skyltigenkänning (PayByPlate)
 • Vi sparar/mottar inte bilder av din registreringsskylt när du använder Skyltigenkänning, utan enbart information om att din registreringsskylt använts, som betalningsunderlag.

*= obligatorisk information som ska fyllas i av dig vid avtalets ingående.

Källor 

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från dig
 • Operatörer som accepterar Skyltigenkänning (PayByPlate). Fullständig lista finns här.
 • Offentliga myndigheter, häribland det centrala danska motorregistret.

Behandlingsgrund

Vi behandlar dina personuppgifter såsom beskrivet, baserat på följande behandlingsgrund:

 • GDPR-artikel 6.1.b (nödvändig för uppfyllandet av ett avtal som du är del i)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med: 

 • Leverantörer, häribland IT-leverantörer, som vi samarbetar med, till exempel i samband med beställning eller annan överföring av innehållet på hemsidan
 • Leverantörer och återförsäljare, häribland IT-leverantörer, support, varuleverantörer och finansiella institutioner, för att få assistans i vår verksamhet
 • Operatörer som accepterar Skyltigenkänning (PayByPlate). Listan finns här.

Förvaring

Vi kommer att spara personuppgifter så länge det krävs för de nämnda syftena. 

 • Grunduppgifter om dig som kund sparas så länge kundförhållandet existerar, och maximalt 3 år efter att avtalsförhållandet upphört.
 • Information om dina transaktioner sparas i 5 år plus innevarande år, i enlighet med den danska bokföringslagens krav. 
 •  

Syfte #3 - Optimering av hemsida och

profilering

a) Optimering av användarupplevelsen på hemsida: Personuppgifter samlas in via din användning av vår hemsida. Denna information använder vi för att optimera användarupplevelsen på vår hemsida och de tjänster vi erbjuder. Se mer om detta i vår cookiepolicy nedan.

b) Marknadsföring: Personuppgifter används i marknadsföringssyfte, bland annat för att anpassa kommunikationen efter dina intresse- och fokusområden, samt för att kunna skicka relevant marknadsföringsmaterial till dig om du har samtyckt till detta. För att göra vår marknadsföring mer målinriktad, kan vi göra en sammanställning av personuppgifter eller en profilering.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig: 

a) Allmänna personuppgifter:

 • Namn*, adress, e-postmeddelande*, telefonnummer, IP-adress, cookies.

Källor 

Vi samlar in information från följande källor: 

 • Direkt från dig
 • Online-källor, till exempel sociala medier som är offentligt tillgängliga

Behandlingsgrund

Vi behandlar dina personuppgifter såsom beskrivet, baserat på följande behandlingsgrund:

 • GDPR-artikel 6.1.f (Nödvändig för uppfyllandet av BroBizz A/S legitima intressen, häribland:
  - Marknadsföringsändamål
  - Optimering av hemsida)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:  

 • Leverantörer, bland annat IT-leverantörer, som vi samarbetar med när det gäller optimering av din användarupplevelse, till exempel i samband med beställning eller annan överföring av innehållet på hemsidan. 

Förvaring

Vi kommer att spara personuppgifter så länge det krävs för de nämnda syftena. 

 • Grunduppgifter raderas senast 3 år efter insamlingen.
 • Cookies raderas i enlighet med BroBizz cookiepolicy, som du finner nedan.

Syfte #4 – Anmälan till nyhetsbrev

Nyhetsbrev: Administration av nyhetsbrev:
Personuppgifter används för marknadsföringsmässiga syften, bland annat för att kunna anpassa kommunikationen efter dina intresse- och fokusområden, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig: 

b) Allmänna personuppgifter:

 • Namn*, e-postadress*, telefonnummer.

Källor 

Vi samlar in information från följande källor: 

 • Direkt från dig 

Behandlingsgrund

Vi behandlar dina personuppgifter såsom beskrivet, baserat på följande behandlingsgrund:

 • GDPR-artikel 6.1.a (Samtycke)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med: 
Uppgifter delas inte.

Förvaring

Vi kommer att spara personuppgifter så länge det krävs för de nämnda syftena. 

 • Upp till 2 år efter ditt återkallande av samtycket till Nyhetsbrevet

Syfte #5 – Övriga hänvändelser till BroBizz

a) Behandling av hänvändelser till BroBizz kundtjänst 

Personuppgiftskategorier

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig: 

a) Allmänna personuppgifter:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer samt övrig information, som din hänvändelse kan röra.

Källor 

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från dig

Behandlingsgrund

Vi behandlar dina personuppgifter såsom beskrivet, baserat på följande behandlingsgrund:

 • GDPR-artikel 6.1.f (Nödvändig för uppfyllandet av våra legitima intressen, häribland:
  - Besvarandet av hänvändelser) 
 • GDPR-artikel 6.1.B (Nödvändig för uppfyllandet av avtalet med den registrerade.)

Mottagare

Vi delar information med följande mottagare:

Förvaring

Vi kommer att spara personuppgifter så länge det krävs för de nämnda syftena. 

 • Upp till 6 månader från det slutgiltiga svaret på hänvändelsen.
 • Hänvändelser rörande ditt avtal med BroBizz raderas senast 3 år efter att kundförhållandet avslutats. 
 • Hänvändelser rörande invändningar mot betalningar sparas i 5 år plus innevarande år, i enlighet med den danska bokföringslagens krav. 

3. Överföringar till länder utanför EU/EES

Vi kan i vissa fall föra över dina personuppgifter till länder utanför EU/EES (USA och Kanada). Överföringar till dessa tredje länder kommer bara att ske för specifika ändamål, såsom nämnt under avsnitt 2, och vi kommer alltid att säkerställa att nödvändiga garantier finns när en överföring sker till ett land utanför EU/EES.

Överföringarna kommer att ske i enlighet med Privacy Shield-avtalet, som ingåtts mellan Europa och USA. Överföring till Kanada kommer att ske i enlighet med Kommissionens standardavtal, som publicerats av Kommissionen, eller via andra avtal som godkänts av behöriga myndigheter. Du har möjlighet att få en kopia av kontraktet/avtalet rörande grunden för överföringen om du kontaktar oss på persondata@brobizz.com

4. Obligatorisk information

Uppgifter som är markerade med * är obligatoriska. Om du inte ger oss dessa uppgifter, kan ett BroBizz®-avtal inte upprättas.

5. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att be om att få insyn i dina personuppgifter, eller att de korrigeras eller raderas. Om du vill ändra i den kortinformation du gett, kan du göra det på vår hemsida eller via vår app.
 • Du har också rätt att motsätta dig att dina personuppgifter behandlas, och rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
 • I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.  
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att ha någon betydelse vad gäller lagligheten i den behandling som skett före ditt återkallande av samtycket.
 • Du har rätt att ta emot de personuppgifter som du själv har lämnat i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan alltid ge in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, till exempel danska Datatilsynet.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att höra av dig via persondata@brobizz.com eller på tel. +45 70 20 70 49.

Det kan finnas villkor eller begränsningar när det gäller dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i det konkreta fallet – det beror på de konkreta omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna.

Senast uppdaterat: 11 maj 2018

Cookiepolicy

På denna hemsida används cookies, och i det följande kommer vi att beskriva vilka cookies som används, i vilket syfte de används och hur du kan undvika, samt radera, cookies. Cookies används inte vid användning av vår app.

1. Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att den ska kunna känna igen din dator vid upprepade besök. En cookie kan innehålla text, tal eller till exempel ett datum. En cookie är inte ett program, och kan inte innehålla virus.

Når du besöker BroBizz hemsida, får du automatiskt en eller flera cookies. Hemsidan använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av oss, medan andra placeras av tredje part. 

2. Så lång tid sparas cookies

Olika cookies har olika livslängd, beroende på funktion. När en cookie når sin fastställda livslängd raderar den sig själv. Vid varje nytt besök på hemsidan förnyas samtliga cookies.

3. Så här undviker samt raderar du cookies

Om du inte vill spara cookies på din dator kan du välja att inte acceptera cookies och att radera cookies som ligger på din hårddisk.  

Som användare ska du dock vara uppmärksam på att hemsidan inte fungerar 100 procent optimalt om du raderar eller blockerar cookies.  

Så raderar du dina cookies:

4. Vad cookies används till på brobizz.com

För att fastställa vem som besöker vår hemsida, och känna igen användare från gång till gång, använder vi cookies för att föra demografisk och användarrelaterad statistik. På så sätt får vi bättre kunskap om våra användare, och möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster så att det passar både dina och övriga användares intressen, samt möjlighet att visa våra användare innehåll och marknadsföringsmaterial av större relevans.  

4.1 Tredjepartscookies - Google Analytics

Användarrelaterad statistik samlas in via cookien analytics.js. Denna cookie samlar in information om din enhets placering med hjälp av IP-adress, vilka sidor du besöker på brobizz.com samt hur länge du stannar på dem. Denna kunskap använder vi för att optimera brobizz.com och ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Vi använder system från Google Analytics och Google User Content.

Om du vill välja bort cookies från Google Analytics, kan du göra det här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.2 Tredjepartscookies - Adform

Adform-cookies används för att mäta ditt användarbeteende i förhållande till vår kampanjaktivitet. Dessutom kan Adform anpassa innehållet efter dig och ge dig bästa möjliga upplevelse.

4.3 Andra tredjepartscookies

På brobizz.com kan andra tredjepartstjänster också användas, och dessa tjänster använder också cookies. Du kan välja att blockera tredjepartscookies i din webbläsare. Se vägledning i "3. Så här undviker samt raderar du cookies”. Om du väljer att blockera tredjepartscookies kan det dock finnas funktioner på brobizz.com som du inte kan använda. Då får du ett felmeddelande, där du kan läsa hur du ändrar inställningarna för tredjepartscookies, så att du kan göra det du vill göra.

Översikt över cookies

Egna cookies

Session

Kommer till exempel ihåg vad du har matat in i ett formulär, så att du slipper mata in samma information igen. Den kommer också ihåg om du är inloggad på Mitt Konto, så att du kan surfa runt på hemsidan utan att behöva logga in om och om igen. Våra sessionscookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren, om du inte väljer ”Kom ihåg mig” när du loggar in på Mitt Konto. 

Livslängd: Fram till dess att webbläsaren stängs

Cache

Innehållet på en sida cachas – eller sparas – för att det ska kunna visas snabbare när du kommer tillbaka till samma sida.

Livslängd: Fram till dess att webbläsaren stängs

Accepterande av cookies

Vi placerar en cookie som kontrollerar att du har sett accepterandet av cookies.

Livslängd: 14 dagar

Tredjepartscookies

Google Analytics

Samlar in diverse information om användarbeteende för att optimera www.brobizz.com, och därmed ge dig bästa möjliga upplevelse.

Livslängd: Upp till 2 år

Adform

Används för att mäta användarbeteende i ljuset av vår kampanjaktivitet. Anpassar innehållet efter användaren.

Livslängd: En månad

Livslängden för en cookie sätts gärna till en tidpunkt långt in i framtiden för att man ska undvika att cookien löper ut medan man har webbläsaren öppen. De flesta cookies raderas eller skrivs över när man stänger eller öppnar sin webbläsare. Vid varje nytt besök skapas de igen, och finns de redan där, så skrivs de över.

23 maj 2018