Behöver du hjälp?

Skriv till oss. Vi strävar efter att svara på din förfrågan inom fem arbetsdagar.

Vad söker du?

Privatlivspolicy

Denna integritetspolicy rör din användning av hemsidan www.brobizz.com, Brobizz A/S produkter och tjänster samt Brobizz app (”app”).

Brobizz A/S mål är att tillhandahålla en överskådlig och användarvänlig hemsida och app med erbjudanden och information som har relevans för dig.

För att uppnå detta använder vi tekniker som kan samla in, behandla och sortera uppgifter om hur du och andra besökare använder vår hemsida. Uppgifterna används i första hand till att förbättra användarvänligheten och i det redaktionella arbetet med att vidareutveckla hemsidan och vår app.

Nedan kan du läsa om de uppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och vem du kan kontakta om du har frågor eller kommentarer om våra riktlinjer.

Du godkänner denna integritetspolicy när du använder hemsidan www.brobizz.com, Brobizz A/S produkter och tjänster samt Brobizz app.

Se också vår cookiepolicy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy redogör vi för hur Brobizz A/S (”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av hemsidan brobizz.com, din användning av Brobizz A/S produkter och tjänster samt Brobizz app.

Vi samlar inte in andra uppgifter än de som beskrivs i vår integritetspolicy. Vi samlar inte heller in uppgifter som kan tillskrivas dig utan att även berätta hur du kan undvika det.

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Brobizz A/S

CVR-nummer: 31 85 48 22
Adress:

Vester Søgade 10

1601 København V
Telefon: +45 33 44 34 00

E-postadress: persondata@brobizz.com​

(Nedan kallat ”Brobizz”)

2. Beskrivning av behandlingen

Syfte #1 – Beställning och administration av ditt avtal med Brobizz A/S (Privat/Företag)

a) Leverans av tjänster i samband med ditt avtal med Brobizz A/S: Personuppgifter används för administration av ditt avtal med Brobizz A/S och användningen av din sändare/enhet för elektronisk betalningsdebitering (nedan kallad ”sändare/enhet”) Brobizz A/S kan dessutom ta emot eller dela personuppgifter om dig med våra samarbetspartners när detta är nödvändigt för ett avtal som du kanske har eller ingår med dem.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:
a) Allmänna personuppgifter:
Brobizz Privat-avtal:
Namn*, postnummer*, ort*, land*, e-postadress*, telefonnummer, nummerskylt på motorfordon, fordonstyp, vikt, miljöklass (beroende på vilken operatör du använder fordonet hos) betalkortsuppgifter*, ev. bank och kontonummer samt uppgifter om förbrukningshistorik, däribland transaktioner vid användning av din sändare/enhet, samt ev. uppgifter om att du är användare av Brobizz app eller är kund hos en av Brobizz A/S samarbetspartners.
Brobizz Företag-avtal:
Alla ovanstående uppgifter samt företagsnamn*, org.nr* och kontaktperson*.
*= obligatoriska uppgifter, som ska fyllas i av dig när avtalet ingås.

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

 • Direkt från dig
 • Operatörer som godkänner din sändare/enhet. Den fullständiga listan kan du se här.
 • Offentliga myndigheter, däribland det centrala motorregistret
 • Samarbetspartners, när det är nödvändigt för att ingå ett avtal med dig.

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:
GDPR artikel 6.1 b (Nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part).

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer, däribland it-leverantörer, som vi samarbetar med, t.ex. i samband med beställning eller annan överföring av innehållet på hemsidan.
 • Leverantörer och återförsäljare, däribland it-leverantörer, support, varuleverantörer och finansiella institutioner som vi samarbetar med för att bistå vår verksamhet.
 • Operatörer som godkänner din sändare/enhet. Se en översikt över operatörer som godkänner din sändare/enhet
 • Samarbetspartners, när det är nödvändigt för att ingå ett avtal med dig.

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena.

 • Grunduppgifter om dig som kund sparas så länge det finns en kundrelation och som mest tre år efter att kundrelationen har upphört.
 • Uppgifter om dina transaktioner sparas i fem år plus innevarande år i enlighet med danska Bogføringslovens krav.
 • Grunduppgifter om dig som kund och uppgifter om dina transaktioner inom ramen för ditt avtal med Brobizz A/S om användning av en EuroBizz-sändare sparas upp till fem år efter att avtalet mellan Brobizz A/S och Telepass S.p.A har upphört.

Syfte #2 – Beställning och administration av ditt avtal med Brobizz A/S och användning av nummerskyltsigenkänning (PayByPlate)

a) Leverans av tjänster i samband med ditt avtal med Brobizz A/S: Personuppgifter används för administration av ditt avtal med Brobizz A/S och användningen av nummerskyltsigenkänning (PayByPlate). Brobizz A/S kan dessutom ta emot eller dela personuppgifter om dig med våra samarbetspartners när detta är nödvändigt för ett avtal som du kanske har eller ingår med dem.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:
a) Allmänna personuppgifter:

 • Nummerskylt på motorfordon*, namn*, postnummer*, ort*, land*, e-postadress*, telefonnummer, fordonstyp, vikt, miljöklass (beroende på vilken operatör du använder fordonet hos), betalkortsuppgifter*, ev. bank och kontonummer samt uppgifter om förbrukningshistorik, däribland transaktioner vid användning av nummerskyltsigenkänning (PayByPlate), samt ev. uppgifter om att du är användare av Brobizz app.
 • Vi varken förvarar eller tar emot bilder av din nummerskylt vid din användning av nummerskyltsigenkänning utan enbart uppgift om att din nummerskylt har använts för användning vid debitering.

*= obligatoriska uppgifter, som ska fyllas i av dig när avtalet ingås.

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

 • Direkt från dig
 • Operatörer som godkänner nummerskyltsigenkänning (PayByPlate). Den fullständiga listan kan du se här.
 • Offentliga myndigheter, däribland vägtrafikregistret
 • Samarbetspartners, när det är nödvändigt för att ingå ett avtal med dig.

Syfte #3 – Optimering av hemsida och app samt profilering och mätning av kundnöjdhet.

a) Optimering av användarupplevelse på hemsida och i app: Personuppgifter samlas in vid din användning av vår hemsida och app. Dessa uppgifter använder vi för statistiska ändamål och till att optimera användarupplevelsen av vår hemsida, vår app och de tjänster vi erbjuder. Se mer om detta i vår cookiepolicy.
b) Statistik och marknadsföring: Personuppgifter används för statistik och marknadsföringsändamål, däribland att målinrikta vår kommunikation med dig baserat på dina intresse- och fokusområden samt skicka relevant marknadsföring till dig, om du har samtyckt till det. För att målinrikta vår marknadsföring kan vi göra en sammanställning av personuppgifter eller profilering. Vi berikar dessutom dina uppgifter med statistiska uppgifter. Om du har godkänt åtkomst till din geografiska plats via Brobizz app kommer informationen om din plats att användas till att visa dig vilka operatörer, som vi samarbetar med, som finns i din närhet.
c) Kundnöjdhetsundersökningar: Personuppgifter används i samband med kundnöjdhetsundersökningar Vi använder dina uppgifter för att då och då skicka ut nöjdhetsundersökningar i avsikt att förbättra våra tjänster och den generella kundupplevelsen.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:
Allmänna personuppgifter:
Namn*, adress, e-postadress*, telefonnummer, IP-adress, cookies samt geografisk plats och teknisk information om din enhet (t.ex. mobiltelefon, surfplatta och/eller dator).

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

 • Direkt från dig
 • Online-källor, t.ex. sociala medier, som är offentligt tillgängliga
 • Offentligt tillgängliga register

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:

GDPR artikel 6.1 f (Nödvändig för ändamål som rör Brobizz A/S berättigade intressen, däribland:

- Marknadsföringsändamål och statistik

- Optimering av hemsida och app

- Mätning av kundnöjdhet för användning till förbättring av våra tjänster

Behandling av platsbaserade uppgifter (geografisk plats) grundas på din tillåtelse, som du ger oss genom att aktivera platsbaserade uppgifter i appen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina platsbaserade uppgifter genom att stänga av funktionen på din enhet (t.ex. mobiltelefon, surfplatta och/eller dator).

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:

Leverantörer, däribland it-leverantörer, som vi samarbetar med i samband med optimering av din användarupplevelse, t.ex. i samband med beställning eller annan överföring av innehållet på hemsidan och i appen.

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena.

 • Grunduppgifter raderas senast tre år efter insamlingen.
 • Cookies raderas enligt Brobizz cookiepolicy. Se cookiepolicy.

Syfte #4 – Anmälan till nyhetsbrev

Nyhetsbrev: Administration av nyhetsbrev:

Personuppgifter används för marknadsföringsändamål, däribland att målinrikta vår kommunikation med dig baserat på dina intresse- och fokusområden, t.ex. vid utskick av nyhetsbrev.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:
a) Allmänna personuppgifter:
Namn*, e-postadress*, postnummer*.

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

Direkt från dig

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:

GDPR artikel 6.1 a (Samtycke)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:
Uppgifter delas inte.

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena.

Upp till två år efter att du har återkallat samtycket till nyhetsbrevet.

Syfte #5 – Övriga förfrågningar till Brobizz

a) Behandling av förfrågningar till Brobizz kundtjänst

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:
a) Allmänna personuppgifter:
Namn, e-postadress, telefonnummer och övriga uppgifter som din förfrågan kan beröra.

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

Direkt från dig

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:

GDPR artikel 6.1 f (Nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen, däribland:

- Att besvara förfrågningar)
GDPR artikel 6.1 b (Nödvändig för att fullgöra avtalet med den registrerade).

Mottagare

Vi delar uppgifter med följande mottagare:
Operatörer som godkänner din sändare/enhet eller nummerskyltsigenkänning (PayByPlate). Den fullständiga listan kan du se här.

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena.

 • Upp till sex månader från det slutliga svaret på förfrågan.
 • Förfrågningar som berör ditt avtal med Brobizz raderas senast tre år efter att kundrelationen har avslutats.
 • Förfrågningar som rör invändningar mot betalningar sparas i fem år plus innevarande år i enlighet med danska Bogføringslovens krav.

Syfte #6 – Bistånd till dig via en samarbetspartner som du har ett avtal med

Brobizz A/S behandling av dina uppgifter enligt Brobizz A/S avtal med en samarbetspartner som du har ett kundavtal med (kunder som har ett kundavtal med Telepass S.p.A, UTA, FDE, Trafineo).

a) För att fullgöra ett avtal mellan Brobizz A/S och en samarbetspartner som du har ett kundavtal om elektronisk betalningsdebitering med behandlar Brobizz A/S dina personuppgifter när du använder elektronisk betalningsdebitering i Skandinavien och, i vissa fall, utvalda områden i Europa: Personuppgifter används för att samla in och lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartnern, så att du vid användning av den valda lösningen för elektronisk betalningsdebitering kan bli korrekt debiterad i enlighet med ditt avtal med samarbetspartnern.
b) För att fullgöra ett avtal mellan Brobizz A/S och en samarbetspartner som du har ett kundavtal om elektronisk betalningsdebitering med behandlar Brobizz A/S dina personuppgifter i samband med bistånd till att ingå rabattavtal på dina vägnar med utvalda operatörer.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

För a) Allmänna företags- och personuppgifter:

Uppgifter om förbrukningshistorik, däribland transaktioner vid din användning av elektronisk betalningsdebitering i Skandinavien och, i vissa fall, utvalda områden i Europa.

För b) Allmänna företags- och personuppgifter:

Företagsnamn*, org.nr*, kontaktperson*, postnummer*, ort*, land*, e-postadress* och telefonnummer, nummerskylt på motorfordon, fordonstyp, vikt, miljöklass, identifikationsnummer på din sändare/enhet (beroende på vilken operatör du använder fordonet hos).

*= obligatoriska uppgifter, som ska fyllas i av dig vid avtalets ingående med de utvalda operatörerna.

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

 • Direkt från dig
 • Operatörer, som godkänner den av dig valda lösningen med elektronisk betalningsdebitering. Den fullständiga listan kan du se här.
 • Brobizz A/S samarbetspartner, som du har ett avtal med om din användning av den valda lösningen för elektronisk betalningsdebitering
 • Offentliga myndigheter, däribland vägtrafikregistret

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:
GDPR artikel 6.1 b (Nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part).

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer, däribland it-leverantörer, som vi samarbetar med, t.ex. i samband med beställning eller annan överföring av innehållet på hemsidan.
 • Leverantörer och återförsäljare, däribland it-leverantörer, support, varuleverantörer och finansiella institutioner som vi samarbetar med för att bistå vår verksamhet.
 • Operatörer som godkänner det av dig valda automatiska betalningsmedlet. Den fullständiga listan kan du se här.
 • Brobizz A/S samarbetspartner som du har ett avtal med om din användning av den valda lösningen för elektronisk betalningsdebitering

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena.
För a): Uppgifter om dina transaktioner sparas i fem år plus innevarande år i enlighet med danska Bogføringslovens krav.
För b): Personuppgifter om dig som kund sparas så länge det finns en kundrelation och som mest tre år efter att kundrelationen har upphört.

Syfte #7 – Brobizz-sidor i sociala medier

Brobizz har en fan-sida eller en företagssida i sociala medier som du kan besöka och använda. Brobizz och det sociala mediet är gemensamt personuppgiftsansvariga för att samla in personuppgifter om dig när du besöker vår sida i det sociala mediet.

Du kan läsa avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook här
Du kan läsa avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar med LinkedIn här

Kategorier av personuppgifter

Du kan i Facebooks integritetspolicy läsa om vilka uppgifter som samlas in och hur de behandlas när du besöker Brobizz Facebook-sida. Läs mer om Facebooks integritetspolicy här.

Du kan i LinkedIns integritetspolicy läsa om vilka uppgifter som samlas in, när du besöker Brobizz företagssida på LinkedIn, och hur uppgifterna behandlas. Läs mer om LinkedIns integritetspolicy här.

Brobizz behandlar dessutom de uppgifter om dig som du skickar till Brobizz, t.ex. i samband med en direkt förfrågan från dig till oss på en av ovanstående plattformar. Detta kan vanligtvis vara namn och din fråga till oss.

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

Direkt från dig

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:

GDPR artikel 6.1 f (Nödvändig för ändamål som rör Brobizz berättigade intressen, nämligen att få kännedom om användarna av Brobizz sidor i sociala medier, samt kommunikation med samma användare.)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:
Leverantörer, däribland it-leverantörer och mediebyråer som vi samarbetar med i samband med kommunikationen med dig och för att få kännedom om dig som användare av sidorna.

Lagring

Brobizz lagrar inte och har inte åtkomst till uppgifter om ditt online-beteende som samlas in av Facebook. Uppgifterna lagras av Facebook enligt beskrivningen i Facebooks integritetspolicy.

Brobizz varken lagrar eller har åtkomst till de uppgifter om ditt online-beteende som samlas in av LinkedIn. Uppgifterna lagras av LinkedIn enligt beskrivningen i LinkedIns integritetspolicy.

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena.

 • Upp till sex månader från det slutliga svaret på förfrågan.
 • Förfrågningar som berör ditt avtal med Brobizz raderas senast tre år efter att kundrelationen har avslutats.
 • Förfrågningar som rör invändningar mot betalningar sparas i fem år plus innevarande år i enlighet med danska Bogføringslovens krav.

Syfte #8 – Inspelning av telefonsamtal

Inspelning av förfrågningar via telefon till Brobizz kundtjänst i kvalitetssäkrings- och utbildningssyfte.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

a) Allmänna personuppgifter:
Namn, telefonnummer och övriga uppgifter som din förfrågan kan beröra.

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

Direkt från dig

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:

GDPR artikel 6.1 a (Samtycke)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:

Leverantörer, däribland it-leverantörer, som vi samarbetar med, t.ex. i samband med inspelning och lagring av ditt telefonsamtal.

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena:

Upp till tre månader från tidpunkten för inspelningen av ditt samtal.

Syfte #9 – Förande av ”svart lista” över spärrade sändare (spärrlista)

Danska Datatilsynet har, i enlighet med den danska Databeskyttelseslovens § 26, stk. 1, nr. 1, beviljat Brobizz A/S tillstånd att föra en s.k. spärrlista för att undvika missbruk av sändare (t.ex. Brobizz®-sändaren) eller ett fordons registreringsnummer om du, som Brobizz-kund, bryter mot avtalet och för att förhindra missbruk om en sändare kommer bort eller ett fordon stjäls.

Brobizz A/S registrerar en sändare och ev. ett fordons registreringsnummer på spärrlistan i följande fall:

 • När sändaren och ev. ett fordon anmäls stulet eller om kunden har tappat bort sändaren samt när kundförhållandet har upphört och sändaren har återkallats.
 • Vid betalning med betalkort kan sändaren och ev. registreringsnummer registreras på spärrlistan, om det vid tidpunkten för användandet av sändaren och registreringsnumret inte finns något giltigt betalkort anslutet.
 • När kundens betalkort har upphört att gälla.
 • Vid betalning mot faktura kan sändaren och ev. registreringsnummer registreras på spärrlistan när de avtalade betalningsvillkoren inte är uppfyllda.
  Brobizz A/S kommer att meddela dig om du befinner dig i någon av situationerna ovan. Om du inte reagerar genom att till exempel uppdatera ett betalkort eller ett registreringsnummer kan Brobizz A/S utföra registrering på spärrlistan.

Dessutom kan en spärrning genomföras omgående om det föreligger särskilda omständigheter, i synnerhet om det finns skäl att anta att sändaren missbrukas.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

a) Allmänna personuppgifter:
Sändarens identifikationsnummer och ev. fordonets registreringsnummer

Källor

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

Direkt från dig

Tredje man (i händelse av dennes missbruk av sändaren)

Grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen, baserat på följande grund för behandling:

GDPR artikel 6.1 f (Nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen, däribland:

- att fullgöra ett lagkrav)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter med:
EasyGo-samarbetet, som är en sammanslutning av operatörer. Se mer om detta. Vid registrering på spärrlista överförs uppgifter om detta till operatörerna inom EasyGo-samarbetet.

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de nämnda syftena:
Radering av uppgifterna görs när sändaren sägs upp och returneras eller dras in, eller när kunden inte längre önskar använda nummerskyltsigenkänning.

3. Överföring till länder utanför EU/EES

Vi kan i vissa speciella fall överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES (USA och Kanada). Överföringar till dessa tredjeländer kommer enbart att ske i särskilda syften, som nämns under avsnitt 2, och vi kommer alltid att säkerställa att det finns nödvändiga garantier på plats när det görs en överföring till ett land utanför EU/EES.

Överföringarna kommer att göras i enlighet med Privacy Shield-systemet som har ingåtts mellan Europa och USA. Överföringen till Kanada kommer att göras i enlighet med kommissionens standardavtal, som publicerats av kommissionen eller genom andra kontakter som är godkända av behöriga myndigheter. Du kan få en kopia av grundvalen för kontrakts-/avtalsöverföring genom att kontakta oss på persondata@brobizz.com.

4. Obligatorisk information

Uppgifterna markerade med * är obligatoriska. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan det inte upprättas ett avtal med Brobizz A/S.

5. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära tillgång till, rättning eller radering av dina personuppgifter. Om du vill ändra i lämnade kortuppgifter kan detta göras via Brobizz hemsida eller i vår app.
 • Du har också rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
 • Särskilt har du ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning för direkt marknadsföring.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som gjordes innan du återkallade ditt samtycke.
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter, som du själv har lämnat, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan alltid inge klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. danska Datatilsynet.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta persondata@brobizz.com eller tel. +45 70 20 70 49.

Det kan finnas villkor eller begränsningar i dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i det konkreta fallet – detta beror på de faktiska omständigheterna i samband med behandlingen.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Land: Sverige

Land: Sverige