Behöver du hjälp?

Skriv till oss. Vi strävar efter att svara på din förfrågan inom fem arbetsdagar.

Vad söker du?

Om oss

Brobizz A/S utvecklar och förvaltar Brobizz®-konceptet, som möjliggör automatisk betalning vid bl.a. broar, färjor, avgiftsbelagda vägar och parkeringsanläggningar.
Brobizz

Om BroBizz A/S

Brobizz A/S ägs till 100 % av Sund & Bælt Holding A/S. Tidigare administrerades Brobizz-avtalen av A/S Storebælt, men fr.o.m. juni 2013 har alla Brobizz-aktiviteter lagts över på Brobizz A/S.

Företaget står bakom Brobizz-konceptet, som används för automatisk betalning vid bl.a. färjor, broar, betalstationer och parkeringsanläggningar.

Brobizz A/S ingår i det skandinaviska och österrikiska samarbetet EasyGo – läs mer på: www.easygo.com.

Här kan Brobizz användas

Brobizz A/S har i dag 830 000 Brobizz-avtal med över 1 million Brobizz-enheter i bruk.

 • Brobizz kan i dag användas för att betala på över 55 platser i Skandinavien och Österrike samt på vissa färjrutter mellan Danmark och Tyskland.
 • Dessutom har Brobizz A/S tecknat avtal om användning av Brobizz som passerkontroll vid olika stänga parkeringsområden, bl.a. hamnen i Kolding (Kolding Havn).
 • Se var Brobizz kan användas.

 

Etableringen av Brobizz A/S

Brobizz A/S grundades 2008 som ett led i förberedelsen för det kommande europeiska vägtullsystemet, jmf. rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem.

Detta system ska säkerställa att de som nyttjar avgiftsbelagda vägar mm. i hela EU bara behöver ha tecknat ett avtal hos en leverantör av elektroniska betalningsenheter (t.ex. Brobizz), och på så sätt endast betalar till en mottagare vid passage av betalstationer inom EU.


Vision och riktlinjer för visselblåsning

Vår vision är att Brobizz-kunder på sikt ska kunna resa i hela Europa och betala via sin Brobizz. Vi arbetar därför löpande med att skapa nya möjligheter för våra kunder.

Vi strävar efter att ha en öppen och förtroendefull arbetsplats. Därför har Sund & Bælt Holding A/S, därunder Brobizz A/S, tagit fram riktlinjer för visselblåsning, som ger medarbetare och andra som har en relation till Brobizz A/S en möjlighet att fritt (och anonymt) uttala sig om oegentligheter eller regelbrott. Läs mer om våra riktlinjer för visselblåsning.

Kvalitetspolicy

I förlängningen av vår affärsstrategi har vi följande kvalitetspolicy:

 • Vi strävar efter att kunna skapa den effektivaste och mest kundvänliga lösningen för bilister och öka värdet för våra samarbetspartners.
 • Vi säkerställer att betalning på användarfinansierad infrastruktur görs så effektivt som möjligt och med en hög servicenivå.
 • Vi skapar skräddarsydda digitala plattformar för våra kunder som tryggar bättre service och högre lojalitet.
 • Vår nya digitala marknadsplats erbjuder nya och befintliga kunder den bästa överblicken över användningsställen, rabatter och betalningsmöjligheter.
 • Nya produkttyper och tekniska lösningar gör Brobizz till en attraktiv partner och den betalningslösning kunderna föredrar.

Detta ska vi uppnå genom:

 1. Fokus på kundnöjdhet och medarbetarnas trivsel.
 2. Ständigt fokus på effektivisering av processer och redskap, däribland balansen mellan interna och utlokaliserade aktiviteter.
 3. Effektiv övervakning och styrning av utlokaliserade aktiviteter.
 4. Utnyttjande av erfarenhet och lärande, däribland att säkerställa att korrigerande åtgärder och löpande bedömning av risker och möjligheter fungerar effektivt.
 5. Närvaro av nödvändiga resurser för att uppgifterna ska kunna lösas.
 6. Att upprätta och vidmakthålla kvalitetsledningssystemet, som uppfyller ISO 9001-standardens krav och är certifierat av tredje part.
 7. Löpande förbättringar av vårt ledningssystem.
Land: Sverige

Land: Sverige