Hvad søger du?

Har I en ØresundBizz og en rabataftale hos ForSeas færger?

Efter den 28. februar 2023 står ØresundPAY for administration og betaling af alle ture med ØresundBizzer – uanset om de er med ForSeas færger mellem Helsingør og Helsingborg, over Øresundsbron eller en af de andre broer.

Nu bliver betaling med ØresundBizz enklere, hvis I har en rabataftale hos ForSea: Fremover bliver al administration af ture betalt med bizzen samlet hos ØresundPAY.

I skal ikke selv gøre noget

Ændringerne træder automatisk i kraft efter den 28. februar 2023, hvis I har en eller flere ØresundBizzer med en rabataftale hos ForSea. I skal ikke gøre noget og kan bruge jeres bizz som før.

Betalingen flytter fra Brobizz til ØresundPAY

Før har ØresundPAY opkrævet betaling for ture over Øresundsbron og andre steder. Brobizz har stået for opkrævning af betaling for kunder, der havde oprettet rabataftale for ForSeas Helsingør–Helsingborg færge. Nu bliver betalingen for alle ture så samlet hos ØresundPAY.

Jeres aftale hos Brobizz for ØresundBizzen stopper

I forbindelse med ændringerne ophører jeres aftale hos Brobizz om bizz fra ØresundPAY. I modtager derfor en mail om, at vi opsiger aftalen.

 

Kan vi fortsætte med at bruge vores bizz, som vi gør i dag?

Ja, I kan bruge ØresundBizzen til at betale i betalingsanlæggene på ForSea færgen mellem Helsingør–Helsingborg, Øresundsbron og andre brugssteder – præcis som i dag.

Den vigtigste forskel for jer er, at I skal kontakte ØresundPAY ved spørgsmål og logge ind på deres selvbetjening, hvis I vil se alle jeres ture, betalinger, oplysninger og så videre.

Hvad er det for en aftale Brobizz opsiger?

Hidtil har vi hos Brobizz administreret rabataftalen for ForSea. Så når I har betalt med ØresundBizzen på Helsingør–Helsingborg færgen, er det os, der har stået for betalingen og anden administration af turene. Alle andre ture betalt med jeres ØresundBizz på Øresundsbron og andre broer har ØresundPAY stået for administrationen af.

Efter den 28. februar 2023 overgår opgaven med at administrere ForSea turene også til ØresundPAY, der derefter står for alle ture, hvor I betaler med ØresundBizzen.

Herefter er der ikke længere brug for en aftale hos os, og derfor stopper Brobizz aftalen for ØresundBizzen.

Er vi kunde hos ØresundPAY, ForSea eller Brobizz?

Efter den 28. februar 2023 er I kunder hos ØresundPAY, hvor I har jeres ØresundBizz. Her har I hele tiden været kunder og betalt de fleste af jeres ture med ØresundBizzen.

I er også kunder hos ForSea, hvor I har en rabataftale, så I kan bruge ØresundBizzen til at betale på Helsingør– Helsingborg færgen. Rabataftalen kaldes også en AutoBizz Smart aftale.

Indtil den 28. februar 2023 er I også kunde hos Brobizz, fordi vi administrerer rabataftalen for ForSea. Da ØresundPAY herefter administrerer alle ture med ØresundBizzen, stopper Brobizz aftalen for jeres ØresundBizz.

Hvis I har andre aftaler hos ØresundPAY, ForSea eller Brobizz, fortsætter de uden ændringer.

 

Hvor kan vi se vores ture og betalinger med ØresundBizzen?

I kan efter den 28. februar 2023 se alle jeres betalinger med ØresundBizzen på selvbetjeningen på øresundpay.com.

Indtil da kan I kun se jeres ture over Øresundsbron og andre broer. Efter den 28. februar 2023 kan I også se de ture med ForSeas Helsingør–Helsingborg færge, I betaler med jeres ØresundBizz.

 

Gælder ændringerne for alle bizzer?

Ændringerne gælder kun for ØresundBizzer, som I har knyttet en lokal rabataftale for ForSeas færger til. Hvis I bliver berørt af ændringerne, sender vi en mail om det til jer.

Har I andre bizzer fra ForSea, ØresundPAY eller Brobizz, fortsætter de uden ændringer.

Hvordan bliver vores ture betalt?

Til og med den 28. februar 2023 bliver jeres ture med ForSeas Helsingør–Helsingborg færge via faktura eller betalingskort hos Brobizz. Det er nemlig os, der administrerer betalingerne for ForSea.

Fra den 1. marts 2023 administrerer ØresundPAY alle ture, I betaler med jeres ØresundBizz – også turene med ForSeas færger. Alle jeres ture bliver derfor betalt via fakturaen fra ØresundPAY eller fra det kort, I har registreret hos dem.

I kan se og ændre oplysningerne om betalingskortet på ØresundPAY's selvbetjening.

Får vi stadig rabat på ForSeas Helsingør–Helsingborg færgen?

Ja, jeres rabataftale for ForSeas færger på ØresundBizzen fortsætter uændret med de samme priser og rabatter.

I kan bruge ØresundBizzen præcis som før, når I passerer betalingsanlæggene ved ForSeas færger, Øresundsbron og andre brugssteder.

Får vi stadig rabat på Øresundsbron?

Ja, aftalen for jeres ØresundBizz fortsætter uændret med de samme priser og rabatter.

I kan bruge ØresundBizzen præcis som før, når I passerer betalingsanlæggene ved ForSeas færger, Øresundsbron og andre brugssteder.

Hvor kan vi se, hvilke bizzer det handler om?

Ændringerne gælder for ØresundBizzer, I har lavet en rabataftale hos ForSea til. Vi har sendt jer en mail eller et brev om ændringerne, hvor I kan se de bizznumre, det handler om. I kan også se bizznumrene på Min Konto på brobizz.com.

Bizznummeret står også på siden af selve bizzen. Bizzer fra ØresundPAY har et bizz-nummer, der starter med 604882 eller 637757.

Andre produkter fra ØresundPAY, ForSea og Brobizz fortsætter uden ændringer.

 

Hvor bestiller vi en ny ØresundBizz og rabataftale hos ForSea?

I kan bestille en ØresundBizz hos ØresundPAY. Hvis I vil knytte en rabataftale hos ForSea færgen til ØresundBizzen, kan I gøre det i bestillingsflowet.

Vil I have en ForSea bizz til færgen mellem Helsingør–Helsingborg, kan I bestille den hos ForSea.

Hvem skal vi kontakte, hvis vi har spørgsmål?

I er velkommen til at kontakte ØresundPAY, hvis I har spørgsmål til ændringerne eller andet om jeres aftale eller ØresundBizz. Se kontaktinformationer og åbningstider for ØresundPAY kundeservice.

Hvis I vil opsige jeres rabataftale hos ForSea, kan I kontakte deres kundeservice.

Var denne artikel en hjælp?

Det er vi kede af, men tak for din feedback. Hvis du har et øjeblik vil vi gerne vide, hvad vi kan gøre bedre.

Land: Danmark
Sprog: Dansk

Land: Danmark
Sprog: Dansk