Vilkår og betingelser - konkurrencedeltagelse www.brobizz.norstat.dk

Her finder du BroBizz A/S’ vilkår og betingelser for deltagelse i lodtrækningen om tre iPhone Xs i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse blandt kort- og kontantkunder på Storebæltsbroen.

Henvendelser om konkurrencebetingelserne kan rettes til

BroBizz A/S
Vester Søgade 10
1601 København V.
Mail: web@brobizz.com 

1. Konkurrencebeskrivelse 
Alle der besvarer spørgeskemaet fra BroBizz A/S på www.brobizz.norstat.dk mellem den 26. oktober og 11. november kl. 23.59 2018 deltager i lodtrækningen. Der udloddes 3x1 iPhone Xs blandt, de der har svaret.

2. Hvem kan deltage? 
Kun personer, der er bosiddende i Danmark og som er fyldt 18 år kan deltage. Er en potentiel vinder under alderskravet ved deltagelsen i konkurrencen, mister deltageren sin ret til præmien, og en ny vinder bliver fundet. Ansatte i BroBizz A/S og Sund & Bælt Holding A/S samt deres familier kan ikke deltage i konkurrencen. Deltagelse alene garanterer ikke, at deltageren vinder.

3. Hvordan deltager du? 
Du deltager ved at udfylde spørgeskemaet på www.brobizz.norstat.dk, der er omtalt i den flyer, der er blevet delt ud i Storebæltsbroens betalingsanlæg i kort- og kontantbanerne i ovennævnte periode.

4. Lodtrækning og underrettelse af vindere 
I forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet, skal deltagerne udfylde deres navn og e-mailadresse. Dette bruges til at underrette de tre vindere af lodtrækningen, og aftale, hvor præmierne skal leveres. Udtrækningen af vinderne sker ved tilfældig udvælgelse blandt alle svar, baseret på en liste over deltagernes navne.

BroBizz A/S har intet ansvar for at et kontaktforsøg til en potentiel vinder går tabt, ikke bliver opfanget eller af anden grund ikke når frem. Hvis, på trods af flere forsøg, en potentiel vinder ikke svarer inden for 48 timer efter det første kontaktforsøg, vil den potentielle vinder miste retten til præmien, og ny vinder blive fundet.

Hvis en potentiel vinder ikke er berettiget til deltagelse eller ikke vil modtage præmien af en eller anden grund, vil den potentielle vinder blive diskvalificeret, og en alternativ vinder blive udtrukket.

5. Præmie
BroBizz A/S afholder alle præmieafgifter. Ingen pengealternativer eller anden ombytning af præmien er tilladt. Præmierne vil blive sendt til vindernes postadresse. 
 
6. Offentliggørelse af vinderen
Ved deltagelse i konkurrencen accepteres samtidig, at fornavn, efternavn og by kan blive fremvist på www.brobizz.com.

7. Ansvar 
Deltagernes oplysninger (email-adresse, navn og by) vil kun blive brugt til at udvælge, kontakte og kåre potentielle vindere. Oplysningerne vil ikke blive delt med eller solgt til tredjepart. Alle rettigheder til at stoppe, slette eller ændre indholdet i konkurrencer tilfalder udelukkende BroBizz A/S. Ved mistanke om snyd forbeholder BroBizz A/S sig retten til at ekskludere brugere uden varsel.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af din deltagelse i konkurrencen. Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til andet end angivne formål. Alle deltageres oplysninger givet i forbindelse med konkurrencen slettes, når konkurrencen er slut og vinderen/vinderne er fundet. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter, og du har i henhold til gældende persondatalovgivning ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet, dette kan ske ved at kontakte os.

Venlig hilsen
BroBizz A/S