Få maksimal rabat på betalingsveje i Norge

Indgå en særaftale med BroBizz A/S og få de maksimale rabatter, man kan opnå, for køretøjer over 3500 kg.

For køretøjer over 3.500 kg tilbyder enkelte norske bomstationer rabatter, der er større end den EasyGo-rabat, man opnår, når man betaler med BroBizz. Det er dog en forudsætning, at virksomheden indgår en  tillægsaftale om det med BroBizz A/S.

Aftalen giver jer adgang til at opnå den størst mulige rabat i de norske betalingsanlæg/bomstationer. Den indebærer ingen forudbetaling pr. BroBizz.

Er du klar til en aftale?

Vil du høre nærmere eller er du allerede klar til at indgå en tillægsaftale: 

Kontakt os på sales@brobizz.com eller telefon +45 70 20 70 49

Fordele

  • Maksimale rabatter hos de norske bompengeanlæg
  • Ingen forudbetaling
  • BroBizz A/S er jeres eneste kontakt og aftalepart
  • Al afregning foregår via BroBizz A/S, uanset hvor I bruger jeres BroBizz
  • Synlighed i bruttopriser hos bompengeanlæggene
  • Let og effektiv administration
  • Overblik over jeres forbrug via Min Konto

Hvad koster det?

  • Aftaledepositum på 190 kr. pr. BroBizz (refunderes hvis BroBizz afmeldes igen)
  • Tilmeldingsgebyr på 75 kr. pr. BroBizz (engangsbeløb)
  • Servicevederlag på 6 % ved hver fakturering

Andre aftaler

Husk, at vi også samtidig kan håndtere de særlige rabataftaler, I eventuelt har indgået med Storebæltsbroen og Øresundsbron.