FEJL I UDSENDELSE AF MAILS

Der er ved en fejl sendt mails fra BroBizz til erhvervskunder omkring udløb af kreditkort. Har du modtaget mail fra os tirsdag formiddag, kan du se bort fra det. Vi beklager fejlen! Læs mere her.

Få maksimal rabat på betalingsveje i Norge

Indgå en særaftale med BroBizz A/S og få de maksimale rabatter, man kan opnå, for køretøjer over 3500 kg.

For køretøjer over 3.500 kg tilbyder enkelte norske bomstationer rabatter, der er større end den EasyGo-rabat, man opnår, når man betaler med BroBizz. Det er dog en forudsætning, at virksomheden indgår en  tillægsaftale om det med BroBizz A/S.

Aftalen giver jer adgang til at opnå den størst mulige rabat i de norske betalingsanlæg/bomstationer. Den indebærer ingen forudbetaling pr. BroBizz.

Er du klar til en aftale?

Vil du høre nærmere eller er du allerede klar til at indgå en tillægsaftale: 

Kontakt os på sales@brobizz.com eller telefon +45 70 20 70 49

Fordele

  • Maksimale rabatter hos de norske bompengeanlæg
  • Ingen forudbetaling
  • BroBizz A/S er jeres eneste kontakt og aftalepart
  • Al afregning foregår via BroBizz A/S, uanset hvor I bruger jeres BroBizz
  • Synlighed i bruttopriser hos bompengeanlæggene
  • Let og effektiv administration
  • Overblik over jeres forbrug via Min Konto

Hvad koster det?

  • Aftaledepositum på 190 kr. pr. BroBizz (refunderes hvis BroBizz afmeldes igen)
  • Tilmeldingsgebyr på 75 kr. pr. BroBizz (engangsbeløb)
  • Servicevederlag på 6 % ved hver fakturering

Andre aftaler

Husk, at vi også samtidig kan håndtere de særlige rabataftaler, I eventuelt har indgået med Storebæltsbroen og Øresundsbron.