BroBizz Operatør A/S

BroBizz Operatør A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af BroBizz A/S.

BroBizz Operatør A/S er et datterselskab af BroBizz A/S. Selskabet blev stiftet den 7. december 2017 og BroBizz A/S ejer 100 %.

BroBizz Operatør A/S er stiftet i overensstemmelse med Sund & Bælt-koncernens lovgrundlag og kan på markedsvilkår byde på etablering, drift og vedligehold af elektroniske bompengesystemer.

Selskabet gør det således muligt at nyttiggøre den store viden og erfaring om etablering og drift af betalingsanlæg, som er oparbejdet i Sund & Bælt-koncernen i forbindelse med anlæg og drift af Storebæltsforbindelsen.

Det nye betalingsanlæg ved Kronprinsesse Marys bro

Selskabets første opgave var at byde på bygning og drift af et betalingsanlæg til Kronprinsesse Marys bro over Roskilde Fjord. BroBizz Operatør A/S har fået tildelt opgaven.  

Broen ventes at stå færdig i slutningen af 2019, og betalingsanlægget bliver Danmarks første såkaldte Free Flow-betalingsanlæg. Det betyder, at betalingsanlægget indrettes sådan, at man som bilist ikke skal sænke farten, når man passerer, og der vil ikke være bomme i anlægget. I stedet vil kunderne skulle betale via web-betaling,  Bizz-enhed eller nummerplade.

Flere opgaver i fremtiden

BroBizz Operatør A/S kan også byde på andre fremtidige betalingsanlæg i forbindelse med etableringen af brugerfinansieret infrastruktur i Danmark, herunder andre betalingsopkrævningsløsninger såsom betalingsopkrævning ved køretøjsudstyr, kameraoptagelse af køretøjets nummerplade og lignende.